Dziękczynienie za wpisanie katedry na listę Pomników Historii