Inauguracja roku szkolnego ZSK im. ks. Jana Długosza