Poświęcenie figury św. Michała Archanioła w Tuliszkowie