Spotkanie opłatkowe Pasterza Diecezji z prezbiterami