Spycimierz: biskup włocławski poprowadził procesję eucharystyczna po kwietnych dywanach