Turek: dziękczynienie za 50 lat kapłańskiej posługi bp. Gębickiego