Uroczystość Objawienia Pańskiego w katedrze włocławskiej