Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi szkół gminy Władysławów