Akt zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi


25 marca 2022 r

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, godz. 17.00: biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, trwając w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz całym Kościołem, dokona w Bazylice Katedralnej aktu zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi