Diecezjalne obchody Dnia Życia Konsekrowanego


2 lutego 2023 r

godz. 11.00 - Msza św. w bazylice katedralnej pod przewodnictwem biskupa włocławskiego