Liturgia Wigilii Paschalnej


20 kwietnia 2019 r

21.30 - Liturgia Wigilii Paschalnej, Bazylika Katedralna we Włocławku