Wejście Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę (grupy z Włocławka, Konina, Turku i Dzierżaw


13 sierpnia 2022 r