Włocławek: uroczystości odpustowe w kościele seminaryjnym
Włocławek: uroczystości odpustowe w kościele seminaryjnym
20 maja 2019 r., tekst: al. ŁK; fot.: al. PC
„Pierwszym Nauczycielem i pierwszym Wychowawcą w seminarium duchownym jest Jezus Chrystus” - mówił ks. prał Jacek Szymański, rektor WSD, podczas uroczystości odpustowych w kościele seminaryjnym św. Witalisa we Włocławsku. Eucharystii sprawowanej w niedzielę, 19 maja br., o godz. 11.30, przewodniczył ks. prał. Sławomir Deręgowski, wikariusz biskupi rejonu włocławskiego, a koncelebrowali księża moderatorzy i profesorowie. Na wspólnej modlitwie zgromadzili się także alumni wraz ze swoimi najbliższymi. Okolicznościową homilię wygłosił – zgodnie z tradycją – wikariusz kościoła. W kończącym się roku akademickim funkcję tę pełnił diak. Mateusz Włosiński.

Czytaj więcej

Kramsk: „Przedsionek Lednica”
Kramsk: „Przedsionek Lednica”
19 maja 2019 r.
Już po raz kolejny, dzięki ks. Przemysławowi Pankowskiemu, wikariuszowi kramskiej wspólnoty parafialnej, w minioną sobotę, 18 maja, odbył się „Przedsionek Lednica”, gdzie młodzież mogła poznać nie tylko tańce lednickie, ale także duchowo przygotować się do spotkania na Polach Lednickich, które już niebawem, bo 1 czerwca.

Czytaj więcej

Malanów: bp Gębicki poświęcił pomnik św. Jana Pawła II
Malanów: bp Gębicki poświęcił pomnik św. Jana Pawła II
19 maja 2019 r., ks. Marcin Zaworski
Tegoroczne uroczystości 99. rocznicy urodzin Karola Wojtyły przybrały w malanowskiej parafii wyjątkową formę. Rozpoczęły się one już w piątek. Młodzież gimnazjalna w okolicznościowym apelu przybliżała postać św. Jana Pawła II, patrona szkoły. Było to ostanie święto patrona szkoły takim wymiarze.

Czytaj więcej

Turek: w parafii św. Barbary upamiętniono 99. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II
Turek: w parafii św. Barbary upamiętniono 99. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II
19 maja 2019 r., ks. ŁP
18 maja br. przypadała 99. rocznica urodzin Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, dziś - świętego. Z tej racji, z inicjatywy ks. kan. Mirosława Frankowskiego, w parafii pw. św. Barbary w Turku, sprawowana była Msza św. dziękczynna za życie i pontyfikat papieża Polaka. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. kan. Frankowski, a koncelebrowali miejscowi wikariusze. Na wspólnej modlitwie zgromadzili się również przedstawiciele władz samorządowych.

Czytaj więcej

„Wojownicy Maryi” z Brzeźna na ogólnopolskim spotkaniu w Legionowie
„Wojownicy Maryi” z Brzeźna na ogólnopolskim spotkaniu w Legionowie
18 maja 2019 r., fot. Łukasz Konopczyński
Dnia 18 maja br. grupa „Wojowników Maryi” z Brzeźna k. Konina uczestniczyła w ogólnopolskim spotkaniu „Wojowników Maryi” w Legionowie pod Warszawą.

Czytaj więcej

Ministranci z dekanatu tuliszkowskiego reprezentowali diecezję na Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym
Ministranci z dekanatu tuliszkowskiego reprezentowali diecezję na Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym
18 maja 2019 r.
W dniach 17-18 maja, ministranci z dekanatu tuliszkowskiego (Piotr Drewniacki z parafii św. Wita w Tuliszkowie oraz Dawid Olejniczak z parafii św. Doroty w Grochowach), wraz z opiekunami: ks. kan. Radosławem Cyrułowskim i ks. Piotrem Sowałą, reprezentowali diecezję włocławską na XXVI Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym dla Lektorów i Ministrantów w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu (diecezja Zielonogórsko- Gorzowska).

Czytaj więcej

Warsztaty poświęcone normom dotyczącym ochrony dzieci i młodzieży
Warsztaty poświęcone normom dotyczącym ochrony dzieci i młodzieży
18 maja 2019 r., tekst: ks. MI; foto: www.deon.pl
Od listopada 2018 roku w naszej diecezji obowiązuje dokument: Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży. Kodeks właściwego postępowania w diecezji włocławskiej. W jego części III, pkt. 23 czytamy: „Wychowawcy dzieci i młodzieży powinni umieć rozpoznawać zachowania małoletniego mogące wskazywać, że został on wykorzystany seksualnie albo doznał przemocy fizycznej łub psychicznej (należą do nich między innymi: erotyzacja nieproporcjonalna do wieku, prowokacyjne zachowania małoletniego, zachowania autodestrukcyjne. dolegliwości psychosomatyczne i nerwicowe, problemy szkolne).

Czytaj więcej

Sieradz: pielgrzymi z Korei Południowej w bazylice kolegiackiej
Sieradz: pielgrzymi z Korei Południowej w bazylice kolegiackiej
18 maja 2019 r., ks. KM
17 maja br. w murach bazyliki kolegiackiej w Sieradzu gościła czterdziestoosobowa grupa z Korei Południowej z ks. Jarosławem Kamieńskim SAC, kierownikiem i organizatorem pielgrzymki.

Czytaj więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 60