150 lat temu urodził się ks. Idzi Benedykt Radziszewski – założyciel i pierwszy rektor KUL


31 marca 2021 r., Ks. Zdzisław Pawlak

150 lat temu urodził się ks. Idzi Benedykt Radziszewski – założyciel i pierwszy rektor KUL

Zbliża się 150. rocznica urodzin (01.04.1871 r.) i 100. rocznica śmierci (22.02.1922 r.) założyciela i pierwszego rektora KUL.
 
Patrząc na charyzmatyczną postać Księdza Rektora Idziego Benedykta Radziszewskiego podziwiamy jego działalność naukową, wychowawczą i organizacyjną, która skoncentrowała się w trzech miastach: Włocławku, Petersburgu i Lublinie. W latach 1908-1914 był rektorem Seminarium Duchownego we Włocławku. W latach 1914-1918 rektorem Akademii Duchownej w Petersburgu. W latach 1918-1922 założycielem i pierwszym rektorem KUL.
 
Podziwiając jego oryginalne, śmiałe pomysły odnowy życia seminaryjnego we Włocławku i przeprowadzone, udane reformy, można stwierdzić, że jest on jedną z niezwykłych postaci i to nie tylko w historii diecezji włocławskiej. Ks. prof. Idzi Radziszewski był nie tylko wybitnym naukowcem, ale też propagatorem nauki, jej organizatorem i popularyzatorem. Wywarł poważny wpływ na ukształtowanie się duchowe licznych kręgów kapłanów i inteligencji katolickiej w Polsce. Jego zaś niezwykłe dokonania i osiągnięcia „włocławskie” niewątpliwie owocowały później również w jego pracy naukowej i działalności organizacyjnej w Petersburgu, a także w Lublinie.
 
W przyszłym roku diecezja planuje uroczysty obchód jubileuszu. Jego program zostanie podany w późniejszym czasie.