15 sierpnia wspieramy włocławską katedrę


14 sierpnia 2019 r.

15 sierpnia wspieramy włocławską katedrę

Jak co roku, 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP – patronki Bazyliki Katedralnej we Włocławku, w diecezji przeprowadzona zostanie zbiórka na tę świątynię. Z apelem w tej sprawie do diecezjan zwrócił się biskup włocławski Wiesław Mering.
 
 
Odezwa Biskupa Włocławskiego w sprawie zbiórki na Katedrę włocławską
 
Czcigodni Bracia w kapłaństwie!
Drodzy Diecezjanie włocławscy!
 
Już za kilka dni będziemy przeżywać uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, patronalne święto Bazyliki Katedralnej we Włocławku, pierwszej ze wszystkich świątyń diecezji. Polacy od wieków darzyli Matkę naszego Pana szczególną czcią: to właśnie Jej przypisywali zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem; to właśnie za nie katedra jest dziękczynnym wotum.
 
Wstawiennictwa Bogurodzicy przyzywali nasi rodacy w czasach niewoli, zaborów i wojen. Dziś, gdy staliśmy się świadkami profanacji Jej wizerunku, potrzebne jest świadectwo naszej wiary, przywiązania oraz żarliwa modlitwa o opamiętanie i nawrócenie dopuszczających się tych godnych potępienia działań. Między innymi o to prosić będziemy podczas Mszy św. w uroczystość odpustową w naszej Katedrze. Potwierdzeniem walorów kulturowych Katedry było pamiętne wydarzenie z 10 grudnia 2018 r., kiedy to podczas uroczystej gali w Teatrze Narodowym w Warszawie, z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy, miałem zaszczyt odebrać dokument potwierdzający wpisanie Katedry we Włocławku na listę Pomników Historii. To wielkie wyróżnienie, a jednocześnie zobowiązanie do wytężonej troski o Matkę kościołów diecezji. Wiąże się to z licznymi pracami konserwatorskimi i renowacyjnymi. Dzięki Waszej hojności, Drodzy Siostry i Bracia, wiele prac zostało już ukończonych, choćby: renowacja południowej zakrystii czy konserwacja figury Pięknej Madonny z 1410 r. oraz wykonanie jej kopii. Jednak wciąż czeka nas wiele kosztownych inwestycji, z których najpoważniejszą jest naprawa gotyckiej więźby dachowej i jednoczesna wymiana całego pokrycia dachowego nad prezbiterium i zakrystiami. Wiele środków pochłonie konserwacja z rekonstrukcją zniszczonych fragmentów polichromii w prezbiterium, a także remont zakrystii północnej. Konserwatorskie prace trwają w kaplicy Cibavit. Wykonano już jej oszklenie i ogrzewanie. W najbliższym czasie zaplanowana jest konserwacja ceglanej średniowiecznej ściany wschodniej w kaplicy, konserwacja i częściowa rekonstrukcja polichromii sklepienia, konserwacja neogotyckich stalli oraz wymiana instalacji elektrycznej w tejże kaplicy. 3 sierpnia z kolei, pięknym portretem ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego została ozdobiona renesansowa kaplica Matki Bożej, w której późniejszy Prymas przyjął święcenia kapłańskie.
 
Dlatego zwracam się do Was, Drodzy Diecezjanie, z prośbą o duchowe i materialne wsparcie tych inwestycji. Ofiary, które złożycie na tace w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny będą stanowiły nieoceniony wkład w troskę o piękno wspaniałej naszej Katedry.
 
Dziękując za Wasze zrozumienie i hojność, z serca wszystkim błogosławię, upraszając nieustającej opieki Matki naszego Pana, z ciałem i duszą wziętą do nieba.
 
+Wiesław Mering , Biskup Włocławski