(Nie) Zwykła niedziela w Czernikowie


8 lutego 2021 r., ks. Damian Donderowicz

(Nie) Zwykła niedziela w Czernikowie

W piątą niedzielę zwykłą, 7 lutego 2021 roku, parafię Świętego Bartłomieja Apostoła w Czernikowie nawiedził ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering. Pasterz Diecezji przewodniczył Eucharystii, którą koncelebrowali: ks. dr hab. Krzysztof Graczyk, dziekan i proboszcz miejscowej parafii i ks. Mateusz Szurgot, kapelan Biskupa Włocławskiego.
 
W homilii Ksiądz Biskup nakreślił panoramę początków zbawczej misji Jezusa Chrystusa, związanej z pobytem Zbawiciela w Kafarnaum. Przybliżył słuchaczom realia Ziemi Świętej czasów Mesjasza i fundamenty działalności Pana, jakimi są wierność Bogu Ojcu, modlitwa, jako więź z Nim, oraz służba tym, do których wraz ze swymi uczniami został posłany. „Tak jak Jezus, nie musimy się podobać nikomu, tylko naszemu Panu i od nikogo nie oczekujmy nagrody jak tylko od Pana”- zaznaczył hierarcha.
 
Na zakończenie Eucharystii Pasterz Diecezji zwrócił się do Księdza Proboszcza, wyrażając wdzięczność za dotychczasową, gorliwą posługę w parafii Smólnik, w Sądzie Kościelnym oraz podjęcie zadań proboszcza i dziekana w Czernikowie. Mając to wszystko na uwadze mianował ks. dr. hab. Krzysztofa Graczyka, kanonikiem honorowym Świetnej Kapituły Ciechocińskiej, zaznaczając, że „jest tam bardzo potrzebny człowiek biegły w rozumieniu prawa jako duszpasterskiej służby Bogu, Kościołowi i ludziom”. Ksiądz Biskup życzył ponadto nowemu Księdzu Kanonikowi pełnej i zgodnej współpracy z Kapitułą oraz Dekanatem oraz zawierzył obie te wspólnoty przemożnej opiece Świętego Józefa.