Adwentowe spotkanie „Dotknij Jezusa”


15 grudnia 2017 r.

Adwentowe spotkanie „Dotknij Jezusa”

Dnia 15 grudnia miało miejsce ostatnie w tym roku spotkanie młodzieży z cyklu „Dotknij Jezusa”. Tym razem gospodarzami wydarzenia byli Ojcowie Franciszkanie we Włocławku, a myśl przewodnią stanowiły słowa „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” (Mt 5,5).
 
Po powitaniu zebranych przez o. Łukasza Sławińskiego, o. Robert Konik wygłosił konferencję nawiązującą do tematu spotkania. Ukazując Jezusa, który umierając na krzyżu jako niewolnik „zawstydza nas miłością”, pytał młodych ludzi: „Czy chcesz mieć takiego Króla?”. Wybór Jezusa pociąga za sobą konkretne konsekwencje: naśladowanie Mistrza z Nazaretu, przede wszystkim w Jego miłości, która jest pokorna, cierpliwa, nie pragnąca odwetu, ale przebaczająca. Zachęcał, aby poznać swoje słabości, nazwać je po imieniu i ofiarować Bogu. „To, co w nas jest słabe może okazać się błogosławieństwem, bo świadomość własnej słabości może uchronić nas przed pychą i egoizmem”, zakończył o. Robert.
 
Następnie świadectwem przeżywania wiary, miłości małżeńskiej i rodzicielskiej dzielili się młodzi małżonkowie Justyna i Jakub. Określili oni miłość, jako „obumieranie dla siebie, aby żyć dla innych: współmałżonka, dzieci”. Wskazywali również na zadania wynikające z rodzicielstwa, potrzeby słuchania swoich dzieci i bycia dla nich oparciem i pomocą w codzienności.
 
Kolejnym punktem była adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlitewne skupienie, przeplatane muzyką i śpiewem – w wykonaniu grupy młodzieży wraz z duszpasterzami włocławskich parafii, pod dyrekcją ks. prał. Sławomira Deręgowskiego – skłaniało do refleksji nad własnym życiem oraz oddaniem Jezusowi wszystkich trosk i słabości, z jednoczesnym zaproszeniem Go do swego serca i oddaniem całego siebie w niewolę Miłości Miłosiernej.
 
Spotkanie zakończyła modlitwa Apelem Jasnogórskim oraz wspólna agapa.
 
Kolejna odsłona „Dotknij Jezusa” została zaplanowana na 9 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza. Już dziś wszystkich zapraszamy!