Bazylika katedralna: dziękczynienie za 25 lat posługi kapłańskiej


20 maja 2022 r., tekst: ks. AT; foto: ks MSz

Bazylika katedralna: dziękczynienie za 25 lat posługi kapłańskiej

– Kapłan jest tym, który miłuje, miłości uczy i tę miłość niesie – mówił bp Krzysztof Wętkowski 20 maja, podczas Mszy św. sprawowanej we włocławskiej katedrze wraz z księżmi przeżywającymi 25. rocznicę święceń kapłańskich.
 
Czterech z sześciu prezbiterów jubilatów zgromadziło się w piątkowe południe wokół ołtarza we włocławskiej katedrze, by wraz z biskupem diecezjalnym Krzysztofem Wętkowskim, dziękować za ćwierć wieku kapłańskiego życia i posługiwania.
 
W homilii biskup włocławski, nawiązując do słów Pana Jezusa: „Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili”, zauważył, że są to najpiękniejsze słowa, jakie kapłan może sobie wyobrazić w rocznicę święceń. – Ukazują one prawdę, że to Jezus nas wybiera i powołuje. Oczekuje co prawda na naszą odpowiedź, ale Jego wybór dokonuje się dużo wcześniej, zanim pojawiamy się na świecie – mówił bp Wętkowski. Za św. Janem Pawłem II przypomniał też, że powołane to „dar i tajemnica”, o czym przekonują kolejne lata kapłańskiego życia.
 
Homilista wskazał także główną myśl liturgii słowa, która powinna wyznaczać kapłańskie posługiwanie. – Kapłan jest tym, który miłuje, miłości uczy i tę miłość niesie – powiedział, wyjaśniając, że miłość wyraża się w przekazywaniu wiernym czystej prawdy Ewangelii. – Dzisiaj, w dobie pewnego rodzaju zamętu w świecie i Kościele, ważne jest aby podawać wiernym zdrową strawę życia duchowego: pewną, niezawodną – tłumaczył.
 
Biskup diecezjalny zachęcał też księży jubilatów, do cierpliwości, ofiarnej posługi wobec ludzi do których są posłani oraz próby rozumienia ich potrzeb. Podziękował też za ich pracę w Kościele włocławskim.
 
Na zakończenie Mszy św., w imieniu jubilatów, przemówił ks. dr Marek Raszewski. Zaprosił wszystkich do swoistego rachunku sumienia z dotychczasowego kapłańskiego życia oraz prosił księdza biskupa o błogosławieństwo na dalsze lata posługiwania.
 
Zwieńczeniem liturgicznych obchodów rocznicy była wspólna modlitwa przy grobie śp. bp. Bronisława Dembowskiego, szafarza święceń prezbiterów przeżywających 25-lecie kapłaństwa.
 
W tych dniach srebrny jubileusz kapłaństwa świętuje sześciu prezbiterów diecezji włocławskiej:
ks. Marek Bryl;
ks. Artur Niemira;
ks. Zbigniew Raj;
ks. Marek Raszewski;
ks. Janusz Stanowski;
ks. Roman Walczak.
 
Święcenia prezbiteratu otrzymali oni 17 maja 1997 r. w bazylice katedralnej we Włocławku, z rąk ówczesnego biskupa diecezjalnego Bronisława Dembowskiego.