Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Sieradzkiej Kolegiaty


18 grudnia 2017 r., tekst: ks. Krzysztof Mętlewicz, zdjęcia: hm. Ludwik Moczydłowski

Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Sieradzkiej Kolegiaty

W niedzielę, 17 grudnia, o godz. 20:00, harcerze ZHP przekazali parafianom sieradzkiej kolegiaty Betlejemskie Światełko Pokoju. Organizatorzy tej idei podkreślają na swojej stronie internetowej, że cała akcja rozpoczyna się „w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, gdzie płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.
 
Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. 
 
Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju”. 
 
Harcerzy powitał w czasie Mszy Świętej ks. inf. Marian Bronikowski. Podziękowania przekazał na ręce Komendanta Sieradzkiego Hufca ZHP phm. Przemysława Serwety. Tego samego dnia w parafii Wszystkich Świętych rozpoczęto rekolekcje adwentowe, które prowadził ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa z KUL. W wygłoszonym słowie odniósł się on do pokojowego znaku betlejemskiego światła, które winno dotrzeć do wszystkich polskich rodzin. Żywimy nadzieję, iż idee niedzieli radości (Gaudete) oraz Betlejemskiego Światełka Pokoju pozostały dobrze przeżyte i będą przez wszystkich Sieradzan sukcesywnie wcielane w życie.