Biskup Włocławski przeprowadził wizytację kanoniczną w parafii Kłóbka


4 lipca 2022 r., tekst i foto: ks. JG

Biskup Włocławski przeprowadził wizytację kanoniczną w parafii Kłóbka

Parafia w Kłóbce w dekanacie chodeckim przeżywała 4 lipca odpust ku czci swojego patrona św. Prokopa. Uroczystości przewodniczył ks. bp Krzysztof Wętkowski, który przeprowadził wizytację kanoniczną, udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania i poświęcił witraże. Te ostatnie stanowią najnowszą inwestycję dokonaną w kościele wspólnym staraniem proboszcza ks. Leszka Buczkowskiego i parafian, ale wśród fundatorów są też kapłani zaprzyjaźnieni ze wspólnotą. Wizytacja rozpoczęła się nawiedzeniem cmentarza i modlitwą za zmarłych, a zakończyła spotkaniem w Domu Opieki Społecznej w Rzeżewie.
 
O św. Prokopie, patronie parafii, zachowało się dość sporo źródeł średniowiecznych, co świadczy, że kiedyś kult jego był o wiele żywszy. Do naszych czasów zachowały się Żywot mniejszy z wieku XII i Żywot większy z wieku XIV. Niestety, dawne żywoty nie akcentowały danych biograficznych, ale ascetyczne. Dlatego faktycznie o Świętym historia przekazała nam bardzo skąpe informacje.
 
Prokop urodził się zapewne w pierwszych latach wieku XI w Chotounia, niedaleko Kourim (Czechy). Wiemy o nim tylko tyle, że był kapłanem diecezjalnym. W Czechach panował wówczas powszechny zwyczaj, że kapłani katoliccy żenili się. Miał więc Prokop żonę i dzieci. Jeden z jego synów, Emmeran, został opatem w Sazawie. Opactwo benedyktyńskie w tym mieście miał ufundować sam Prokop. Zmarł 25 marca, w uroczystość Zwiastowania, w 1053 roku.
 
Ks. Buczkowski od 2006 r. pełni funkcję proboszcza tej nieco ponad dwutysięcznej parafii położonej między Lubieniem Kujawskim a Włocławkiem. W Kłóbce znajduje się też Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny (skansen) założony w 1993 r., który jest oddziałem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
 
Relacja już wkrótce w diecezjalnym tygodniku „Ład Boży”.