Biskup Włocławski przewodniczył uroczystościom Kapituły Kolegiaty Sieradzkiej


2 czerwca 2020 r., ks. MW

Biskup Włocławski przewodniczył uroczystościom Kapituły Kolegiaty Sieradzkiej

Święto NMP Matki Kościoła, jakie przypada po Zesłaniu Ducha Świętego, to dla bazyliki kolegiackiej w Sieradzu podwójne święto: liturgiczna rocznica ogłoszenia tytułu i godności Bazyliki Mniejszej, a także dzień odpustu kapitulnego. Dlatego też prałaci i kanonicy kapituły sieradzkiej zgromadzili się 1 czerwca 2020 r. na uroczystej Eucharystii, w której uczestniczyli także m.in.: Prezydent i Wiceprezydent Miasta, przedstawiciele Rady Miasta oraz NSZZ „Solidarność” Rejonu Sieradzkiego.
 
Mszy św. przewodniczył Pasterz Diecezji, a koncelebrowali: ks. inf. dr Marian Bronikowski, prepozyt kapituły i proboszcz miejscowej parafii, oraz ks. prał. dr Mirosław Miłek, dziekan dekanatu sieradzkiego II.
 
Prepozyt Kapituły, witając Księdza Biskupa, podziękował ogłoszenie przed dwoma laty miejscowej świątyni Bazyliką Mniejszą. „Fakt ten stanowi ważne wydarzenie w historii parafii, miasta i całego rejonu sieradzkiego”, zaznaczył ks. Bronikowski.
 
Ksiądz Biskup w wygłoszonej homilii przypomniał jak ważna jest dla chrześcijanina Maryja, Matka Kościoła, która stała pod krzyżem swojego Syna. To wydarzenie i przeżycia sprawia, że dziś rozumie Ona cierpienie każdego człowieka. Ksiądz Biskup wyjaśnił także przesłanie zawarte w Kolekcie z formularza mszalnego tego święta oraz dziękował wiernym świeckim, że w czasie, „kiedy już prawie nikt nie mówi o księżach dobrze” potrafią wspierać na różne sposoby swoich duszpasterzy oraz troszczyć się o swoją świątynię, co „stanowi wyraz przywiązania do Boga i religii”. Hierarcha, skupiając się na osobie Maryi, przypomniał także, że przeżywane święto zostało ogłoszone z inicjatywy Episkopatu Polski oraz, że jego głównym przesłaniem jest jedność, bowiem wszyscy „jak cegiełki w tym ogromnym gmachu obejmującym całą ziemię” tworzą jeden Kościół.
 
Na zakończenie Eucharystii, przedstawicielki parafian podziękowały Księdzu Biskupowi za obecność i przewodniczenie uroczystościom. W swojej wypowiedzi przywoływały liczne słowa Pasterza Kościoła włocławskiego, wypowiedziane bądź zapisane w ostatnim czasie, do którego Sieradzanie niejednokrotnie wracają.