Biskup Włocławski utworzył pierwszą w diecezji parafię pod wezwaniem św. Jana Pawła II


31 maja 2019 r., ks. AN

Biskup Włocławski utworzył pierwszą w diecezji parafię pod wezwaniem św. Jana Pawła II

30 maja biskup włocławski Wiesław Mering wydał dekret erygujący 233. parafię w diecezji włocławskiej, a zarazem pierwszą, której patronem będzie św. Jan Paweł II. Nowa parafia z siedzibą w miejscowości Brzozówka (gmina Obrowo), powstała z terenów należących dotąd do parafii w Lubiczu Górnym i Dobrzejewicach, zacznie funkcjonować od 25 czerwca br.
 
W liście skierowanych do wiernych parafii w Lubiczu Górnym i Dobrzejewicach, a zwłaszcza do mieszkańców Brzozówki i Głogowa, bp Mering zaznacza, że decyzję tę podjął po licznych konsultacjach, mając na względzie duszpasterskie potrzeby dynamicznie rozwijających się miejscowości wchodzących w skład macierzystych parafii. „Dzięki niej zapewniona zostanie lepsza opieka duszpasterska coraz liczniej osiedlającym się na tym terenie mieszkańcom. Będzie to zarazem pierwsza w diecezji włocławskiej parafia pod wezwaniem św. Jana Pawła II, powstała w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Papieża-Polaka do naszej Ojczyzny” – wyjaśnia bp Mering.
 
W nowej parafii nie ma potrzeby budowania kościoła. Funkcję świątyni parafialnej pełnić będzie kaplica, uroczyście poświęcona w Boże Narodzenie 2013 r. „Od tamtego czasu w niej koncentrowało się życie liturgiczne i sakramentalne wiernych mieszkających w jej bliskości. Teraz będzie ona pełnić funkcję kościoła parafialnego. Jestem przekonany, że wokół tej świątyni, przy zapale pierwszego proboszcza tej parafii, którym został ks. prał. Mirosław Michalak, zjednoczy się wspólnota tworząca najmłodszą parafię diecezji” – pisze w słowie do wiernych Biskup Włocławski.
 
„Proszę Was, Siostry i Bracia, wierni nowo utworzonej parafii, abyście poczuli się w niej, jak w domu rodzinnym, gdzie czeka na Was Chrystus; poczujcie się odpowiedzialni za Waszą parafię” – kończy swój list bp Mering.
 
Parafia św. Jana Pawła II w Brzozówce powstaje z podziału parafii Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wacława w Lubiczu Górnym i św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach, należących do dekanatu lubickiego. Do nowo powstającej parafii należeć będą: miejscowość Brzozówka w części należącej do parafii Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wacława w Lubiczu Górnym oraz pozostała część miejscowości Brzozówka należąca do parafii św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach. Ponadto z parafii św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach do nowo powstałej parafii z miejscowości Głogowo będą należały zabudowania znajdujące się pomiędzy ul. Jałowcową a Warszawską, dalej pomiędzy ul. Sportową, ul. Olszynową, kanałem wodnym (aż do ul. Osikowej włącznie) a ul. Owocową. Nowa parafia św. Jana Pawła II należeć będzie do dekanatu lubickiego.