Biskup Włocławski zainaugurował działalność Kapituły Kolegiaty Ciechocińskiej


16 października 2018 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Biskup Włocławski zainaugurował działalność Kapituły Kolegiaty Ciechocińskiej

„Przeżywamy dziś w Ciechocinku chwilę, której nie można wyrazić słowami”, powiedział ks. prałat Grzegorz Karolak, Prepozyt Świetnej Kapituły Kolegiaty Ciechocińskiej, witając zebranych na Mszy św. w dniu dla diecezji włocławskiej wyjątkowym. 16 października br., podczas Eucharystii, której przewodniczył ks. biskup Wiesław Mering, miało miejsce poświęcenie stalli kanonickich oraz wprowadzenie w urząd członków nowo powstałej Kapituły. Świadkami tego wydarzenia byli m.in.: ks. bp Stanisław Gębicki, prezbiterzy, którzy przybyli z różnych diecezji Polski oraz krewni i przyjaciele nowo mianowanych prałatów i kanoników. (Dekret Biskupa Włocławskiego ustanawiający Kolegiatę Ciechocińską oraz Kapitułę ogłoszony został w bazylice katedralnej 15 sierpnia br.)
 
Po poświęceniu stalli, kanonicy i prałaci ciechocińskiej kapituły złożyli wyznanie wiary oraz przysięgę wierności Biskupowi Diecezjalnemu; następnie bp Mering poświęcił i nałożył członkom kapituły dystynktoria, znaki przynależności do ciechocińskiej kapituły. W dalszej części uroczystości Ksiądz Biskup podpisał i przekazał Księdzu Prepozytowi Statut Świetnej Kapituły Kolegiaty Ciechocińskiej. Odpowiedzią na te wydarzenia był radosny hymn „Gloria in excelsis Deo”.
 
W homilii Pasterz Diecezji przypomniał rangę i zadania Kapituły, wymieniając na pierwszym miejscu „podnoszenie ducha, kierowanie go w stronę Jezusa Chrystusa”, a także troskę o uświetnianie nabożeństw oraz piękno liturgii (szczególnie Wielkiego Tygodnia), udział w życiu duszpasterskim diecezji, a także lojalną obecność, radę i pomoc wobec Biskupa Diecezjalnego. „Kapituły mają prawo zgłaszać różne inicjatywy i propozycje udoskonalania pracy duszpasterskiej”, mówił hierarcha, zapowiadając niezwykle ważne wydarzenie, jakie czeka Kościół włocławski, czyli nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, które będzie miało miejsce w latach 2020-2021.
 
W dalszej części homilii bp Mering przypomniał, że patronem nowej Kapituły jest św. Józef, który w Kolegiacie Ciechocińskiej odbiera szczególną cześć. Nie zabrakło też odwołania do 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Ksiądz Biskup przytoczył poruszający opis ostatnich chwil tamtego, pamiętnego konklawe oraz odpowiedź kardynała z Krakowa na pytanie przewidziane w prawie, czy przyjmuje on dokonany wybór: „W posłuszeństwie wiary mojemu Panu oraz w zaufaniu Matce Chrystusa i Kościoła, świadom poważnych trudności - przyjmuję wybór. (…) Człowiek może odpowiedzieć Bogu - nie! – kontynuował homilista – tylko zawsze pytam: czy warto?” Dziś, gdy toczy się bój o człowieka, trzeba troszczyć się „o czyste serce, o dobro w życiu społecznym, o wierność Jezusowi i Jego nauce. Nie zrywajmy tak łatwo więzów przyjaźni z Jezusem”, zakończył bp. Mering.
 
Po Komunii św. zabrzmiał hymn dziękczynienia i uwielbienia Boga: „Te Deum laudamus”, po którym słowa wdzięczności wobec Biskupa Diecezjalnego wypowiedział Leszek Dzierżewicz, burmistrz Ciechocinka oraz ks. prałat Grzegorz Karolak.
 
Jako, że tego dnia wspólnota zgromadzona na Eucharystii świętowała nie tylko ustanowienie Kolegiaty i Kapituły w Ciechocinku, ale także 40. rocznicę wyboru papieża Polaka, 50. rocznicę pobytu w Ciechocinku kardynała Karola Wojtyły, 100-lecie istnienia parafii oraz 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - Księża Biskupi oraz kapłani koncelebrujący otrzymali prezydencką flagę naszego kraju.
 
Wartym zauważenia jest również kielich używany do sprawowania Najświętszej Ofiary. Jest on rękodziełem, wykutym w srebrze, wierną kopią kielicha z VIII wieku.
 
Posługę muzyczną podczas Mszy św. pełnił Chór Męski „Copernicus” z Torunia, pod batutą Pawła Jankowskiego oraz Orkiestra Dęta przy Zarządzie Gminnym OSP w Wagańcu pod dyrekcją Romana Organiściaka.
 
Historyczne wydarzenie zakończyła Agapa w hotelowej restauracji „Amazonka”.