Bp Gębicki: niech Bóg nam błogosławi w podążaniu do jedności


24 stycznia 2019 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Bp Gębicki: niech Bóg nam błogosławi w podążaniu do jedności

„Módlmy się z wiarą o jedność Chrystusowego Kościoła; ta modlitwa jest potrzebna i konieczna”, mówił ks. bp Stanisław Gębicki na zakończenie Mszy św. w kościele Świętego Ducha we Włocławku-Michelinie. W przedostatnim dniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 24 stycznia br., duchowni i wierni różnych konfesji zgromadzili się na Eucharystii, której przewodniczył Sufragan Włocławski.
 
Obecnych na liturgii powitał ks. kan. dr Sebastian Osiński, proboszcz miejscowej parafii, wyrażając radość, że po raz pierwszy takie nabożeństwo ma miejsce w Michelinie.
 
Homilię wygłosił ks. prał. dr Dariusz Kaliński. Wyjaśnił najpierw znaczenie i potrzebę modlitwy w naszym życiu. „Jesteśmy ludźmi wolnymi – mówił kaznodzieja – i w modlitwie aktem woli oddajemy się Bogu na służbę; potwierdzamy gotowość pełnienia Jego woli”. Zachęcił jednoczenie do wytrwałości w modlitwie, nawet jeśli po ludzku nie widzimy jej efektów.
 
Następnie Ksiądz Prałat zauważył, że aby modlitwa była skuteczna, musi być przepełniona wiarą. Przykładem takiej właśnie postawy były kobiety ukazane w czytaniach liturgicznych: Anna, matka proroka Samuela, która modliła się o potomstwo oraz kobieta kananejska, którą ukazała Ewangelia. „Nie wiemy, jak długo te kobiety modliły się w swoich intencjach – mówił ks. Kaliński – ale ich modlitwy zostały wysłuchane, bo były zanoszone z wiarą”.
Stawiając zaś pytanie, dlaczego nieraz nasze modlitwy nie przynoszą efektów, np. gdy prosimy o czyjeś nawrócenie, przemianę życia, odpowiedział, że Bóg zawsze szanuje wolność człowieka i nigdy do niczego nie zmusza. To człowiek musi otworzyć się na natchnienie Ducha Świętego oraz przemieniającą łaskę Pana. „Możemy być jednak pewni, że swoją modlitwą wypraszamy dla tego człowieka Boże błogosławieństwo”.
Na zakończenie homilista apelował, abyśmy uczyli się cierpliwości na modlitwie, także w intencji o jedności Kościoła Chrystusowego.
 
Po Komunii św. słowo świadectwa wygłosił ks. Dawid Mendrok z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Nawiązując do tematu dnia: „O kobieto, wielka jest twoja wiara” (Mt 15,28), ukazał moc tej cnoty teologalnej na przykładzie kobiet przywołanych w czytaniach mszalnych, jak również własnego życiowego doświadczenia. Wyjaśnił też, że wiara nie jest tożsama z wyznaniem, konfesją, ale, jak pisze autor listu do Hebrajczyków: „jest poręką dóbr, których się spodziewamy i dowodem rzeczywistości, których nie widzimy” (Hbr 11,1). „Dzięki wierze wszystko jest możliwe”, podkreślał Ksiądz Pastor.
 
Następnie Ksiądz Biskup dziękując wszystkim za świadectwo wspólnoty modlitewnej, zachęcił do wytrwałego trwania w błaganiach o wypełnienie się prośby Jezusa z Wieczernika: „Ojcze spraw, aby byli jedno” (por. J 17,21). „W tym dążeniu do jedności niech umacnia nas Boże błogosławieństwo”, zakończył bp Gębicki.