Bp Gębicki w Wielki Piątek: krzyż jest pieczęcią Bożej miłości


19 kwietnia 2019 r., tekst: al. ŁK; foto: al. PC

Bp Gębicki w Wielki Piątek: krzyż jest pieczęcią Bożej miłości

„Krzyż jest pieczęcią Bożej miłości, którą my chrześcijanie mamy się chlubić!” – mówił podczas wielkopiątkowego nabożeństwa ks. bp Stanisław Gębicki. O godz. 18.00 w bazylice katedralnej Sufragan Włocławski przewodniczył Liturgii Męki Pańskiej, w której uczestniczyli ks. bp Wiesław Mering, ks. bp Bronisław Dembowski, prezbiterzy, alumni, siostry zakonne oraz wierni świeccy.
 
„Umiłowani w Panu, czcigodni czciciele krzyża Chrystusowego” – rozpoczął homilię bp Gębicki, podkreślając centralne miejsce krzyża Chrystusa w życiu chrześcijan. Kierując uwagę na znajdujący się w prezbiterium krucyfiks, hierarcha powiedział: „w znaku Krzyża Tumskiego wpatrujemy się w Tego, który obarczył się naszym cierpieniem, dźwigał nasze boleści, był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy”.
 
Kaznodzieja zauważył doniosłość „godziny Jezusa” w Bożym planie zbawienia człowieka. Stanowi ona wypełnienie starotestamentalnych zapowiedzi proroków, wypełnienie tajemnicy Odkupienia, ukazanie prawdy o Bogu. „Chrystus objawia swą miłość w najbardziej radykalnej formie, przyjmuje na siebie niszczycielskie skutki grzechu, bierze na siebie cierpienie i czyni siebie miejscem pojednania. A czyni to wszystko dla nas” – mówił hierarcha. Zastanawiając się nad tym misterium miłości, sufragan włocławski zadał pytanie: „Jaka jest nasza odpowiedź na objawienie takiej miłości?”.
 
Hierarcha przypomniał, że odśpiewana Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według św. Jana wzywa nie tylko do współczucia w cierpieniu, ale do wysłuchania „dobrej nowiny o tym,  jak Jezus dla naszego zbawienia przyjął cierpienie i śmierć”. Kontynuując podjętą refleksję bp Gębicki zauważył: „w Jego męce możemy odnaleźć klucz do przeżywania wszystkich drobnych sytuacji, które przynosi nam życie. Odnosząc je do krzyża Chrystusa otwieramy serce na Tego, który ma moc wypełnić swoją obecnością nasz krzyż, życiowy krzyż, i przemienić go w miejsce objawienia się Jego chwały i doświadczenia Jego wielkiej miłości”.
 
Ksiądz Biskup nawiązując do „wypierania się krzyża” przez społeczność międzynarodową, wskazał, że jest on fundamentem i źródłem cywilizacji europejskiej: „Tożsamości Europy nie wyrażą te prądy, które zanegowały, negują Boga i wartości chrześcijańskie”. Przywołując bolesne doświadczenia narodu w XX wieku, sufragan włocławski skierował do zgromadzonych zachętę:  „Trzeba nam wciąż tulić się w ramiona krzyża, brać go, nieść jak Szymon z Cyreny”.
 
Kończąc swe rozważanie bp Gębicki podkreślił, że Kościół otrzymał od swego Założyciela zadanie chlubienia się krzyżem (Ga 6, 14). „Krzyż jest pieczęcią Bożej miłości, którą my chrześcijanie mamy się chlubić” – mówił hierarcha, akcentując troskę o krzyż, jego obronę przed profanacją w życiu społecznym. „Nigdy nie możemy wyrzec się wiary i miłości do krzyża. To jest nasz obowiązek, aby krzyża Chrystusowego chronić. Bez Chrystusowego krzyża bowiem nie ma prawdziwego chrześcijaństwa!” – kontynuował.
 
Podczas wielkopiątkowego nabożeństwa zgromadzeni wierni wysłuchali Pasji według św. Jana, uczestniczyli w adoracji krzyża, obrzędzie Komunii świętej i procesji do grobu Pańskiego. Podczas uczczenia krzyża, wierni oddawali cześć przez potrójne przyklęknięcie i ucałowanie relikwii Krzyża świętego. Liturgię drugiego dnia Triduum Paschalnego zakończyła uroczysta procesja, w której przeniesiono Najświętszy Sakrament do Bożego Grobu.
 
Pasterz Kościoła Włocławskiego na zakończenie celebracji przewodniczył Komplecie – modlitwie Kościoła wieńczącej dzień, po której odśpiewano trzy części  Gorzkich Żali
 
Uroczystości śpiewem towarzyszył chór katedralny wraz ze scholą klerycką pod przewodnictwem ks. prał. Józefa Nowaka.