Bp Mering: otwarcie drogi ku beatyfikacji kard. Wyszyńskiego zobowiązuje


21 grudnia 2017 r.

Bp Mering: otwarcie drogi ku beatyfikacji kard. Wyszyńskiego zobowiązuje

„Dla mnie wiadomość podana przez Ojca św. Franciszka o otwarciu drogi ku beatyfikacji Sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego jest źródłem ogromnej radości, ale i wielkim zobowiązaniem” – powiedział biskup włocławski Wiesław Mering komentując decyzję Ojca Świętego Franciszka o podpisaniu dekretu o heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
Jak hierarcha zaznaczył, Prymas Wyszyński „to jest kapłan tej diecezji” (skończył Seminarium Duchowne we Włocławku i 3.08.1924 r. we włocławskiej katedrze przyjął święcenia kapłańskie – przypis red.). Jak bp Mering podkreślił, ks. Wyszyński „pełnił rozmaite funkcje, role, zadania. Bardzo wiele zainicjowanych niegdyś przez niego poczynań trwa do dziś”. Biskup Włocławski wspomniał działalność ks. Wyszyńskiego w Seminarium Duchownym we Włocławku po II wojnie światowej, którego był rektorem, jego pracę jako profesora, który zajął się kwestią robotniczą we Włocławku – mieście, które „wkrótce miało być doświadczone próbą rozdarcia między robotnikami a Kościołem”, jego działalność naukową, związaną z „Ateneum Kapłańskim”, najstarszym teologicznym czasopismem w Polsce, a także jego umiłowanie Ojczyny. „To była wielka sprawa. Ile razy wchodzimy do bazyliki katedralnej we Włocławku, to zdajemy sobie sprawę, że przechodzimy przy kaplicy święceń ks. Wyszyńskiego, które przecież tam się właśnie dokonały. To stanowi dla nas ogromne zobowiązanie, żeby to duszpasterstwo, które prowadzimy dzisiaj wiele lat po odejściu Księdza Kardynała do Domu Ojca, żeby było godne tej miłości, tej solidności, tej uczciwości, jaką Ksiądz Prymas się wykazywał” – stwierdził bp Mering.
 
Wyrażając radość z faktu podpisania dekretu o heroiczności cnót bp Mering wyznał, że „z całą diecezją będę dziękował Panu Bogu za wszystkie te wielkie łaski”, zwłaszcza, że one wiążą się ściśle ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. „Włocławek odegrał tu, dzięki obecności Ojca Świętego Piusa XI, jako nuncjusza, naprawdę pewną rolę. Po drugie, to jest miasto, które wymaga ciągłego pogłębiania, troski, którą kardynał Wyszyński usiłował w naszym sercu zaszczepić” – zaznaczył hierarcha.
 
Stefan Wyszyński urodził się w 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży w 1920 roku wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku z rąk bp. Wojciecha Owczarka przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1925 – 1929 kontynuował naukę na Wydziale Prawa Kanonicznego, a także Wydziale Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych KUL. W 1929 r. uzyskał doktorat i wrócił do Włocławka. Rok później został profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Działał też w redakcji „Ateneum Kapłańskiego” (od 1932 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego), a także na Uniwersytecie Robotniczym i w sodalicji mariańskiej. Po zakończeniu wojny powrócił do Włocławka, gdzie zaangażował się w prace nad ponownym otwarciem seminarium. Jeszcze w 1945 r. został jego rektorem, a także redaktorem czasopisma „Ład Boży”. W 1946 roku opuścił Włocławek po nominacji na biskupa lubelskiego.