Bp Mering: rekolekcje pomagają odnowić i umocnić relacje z Bogiem


25 kwietnia 2019 r., tekst i foto: ks. AT

Bp Mering: rekolekcje pomagają odnowić i umocnić relacje z Bogiem

W czwartek w Oktawie Wielkanocy (25 kwietnia), Mszą św., sprawowaną w kościele seminaryjnym pw. św. Witalisa, pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa, zakończyły się rekolekcje dla prezbiterów diecezji włocławskiej. Poczynając od wtorku (23 kwietnia), grupa 89 kapłanów, przeżywała trzydniowe skupienie. Duchowym przewodnikiem był ks. prof. dr hab. Dariusz Kowalczyk SJ.
 
Ostatnią naukę ojciec rekolekcjonista poświęcił tajemnicy uniżenia się Boga. Poszukując odpowiedzi na pytanie czym jest zbawienie i czy musiało się dokonać na krzyżu, wskazał zebranym, że „zbawienienie dokonuje się na podstawie dekretu, ale polega na rzeczywistej, realnej relacji człowieka z Bogiem, którą buduje się poprzez życie”. Chrystus, stając się człowiekiem, wszedł w relacje z ludźmi i zniszczył grzech, biorąc go na siebie i w sobie go unicestwił, oferując w zamian przebaczenie.
 
Homilista zauważył też, że mówiąc o „uniżeniu” (kenozie) mamy na myśli przede wszystkim Jezusa. Tymczasem nie można zapominać o kenozie Ducha Świętego, która następuje po kenozie Syna Bożego. „Duch Święty, by działać w Kościele:w instytucjach, szafarzach sakramentów, musi się uniżać do poziomu wiary człowieka”, mówił rekolekcjonista, zachęcając do większego otwarcia się na działanie Trzeciej Osoby Boskiej, która umacnia wierzących i przypomina wszystko, co Jezus powiedział i czego nauczał. Zachęcał też do większej świadomości o działaniu Ducha Świętego przede wszystkim podczas Eucharystii, bo „przecież przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa dokonuje się mocą Ducha Świętego, który zstępuje na dary ołtarza w momencie epiklezy”.
 
Na zakończenie Mszy św., słowa wdzięczności wobec Pasterza Diecezji oraz ojca rekolekcjonisty wypowiedział ks. prał. Tomasz Michalski, wikariusz biskupi ds. duchowej formacji kapłanów diecezji włocławskiej.
 
W słowie przed błogosławieństwem Ksiądz Biskup zauważył, że kaplica seminaryjna jest wyjątkowym miejscem: „to tu mają miejsce potyczki z Bogiem; tutaj dojrzewa każde powołanie kapłańskie. Dlatego tutaj mają miejsce rekolekcje, aby odnowić i umocnić relacje z Bogiem”. Zwracając się do ks. Kowalczyka, podkreślił jego odwagę i bezkompromisowość w obronie Kościoła. Przypomniał też jego rozważania dotyczące Trójcy Świętej: „Bóg jest miłością – mówi apostoł. – Jak kochać, gdyby Bóg był jedną Osobą? Muszą być trzy Osoby Boskie, żeby nieustanie krążyło między nimi życie, w którym jest miłość”.
 
W wygłaszanych naukach rekolekcyjnych, ks. Kowalczyk, przypominał obecnym cnoty, którymi powinien cechować się każdy prezbiter, przede wszystkim: mądrość, roztropność czy odwagę.
 
Stałym punktem każdego dnia – oprócz konferencji – była Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa brewiarzowa.
 
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kowalczyk SJ - profesor teologii dogmatycznej, dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W latach 2003-2009 prowincjał jezuitów. Stały publicysta tygodników „Idziemy” i „Gość Niedzielny”. Publikuje także w tygodniku katolickim „Niedziela”.