Bp Mering na Wielki Post: Boża Opatrzność uczy nas, jak przeżywać czas przygotowania do zmartwychwstania Chrystusa


1 marca 2020 r.

Bp Mering na Wielki Post: Boża Opatrzność uczy nas, jak przeżywać czas przygotowania do zmartwychwstania Chrystusa

„Wielki Post to czas pokuty, przemiany serc, odnowienia i umocnienia naszej więzi z Bogiem” – napisał do diecezjan biskup włocławski Wiesław Mering. List pasterski na Wielki Post odczytany został w kościołach diecezji w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu 1 marca br.
 
„W liturgii pierwszej niedzieli Wielkiego Postu dotykamy tajemnicy grzechu, jako konsekwencji naszych wyborów, złego wykorzystania wolności i ulegania podszeptom złego ducha. Jednocześnie słyszymy wezwanie do wejścia na drogę nawrócenia, duchowej walki, postu, którego przykład daje nam Jezus Chrystus” – wyjaśnia bp Mering.
 
Nawiązując do hasła roku duszpasterskiego hierarcha wzywa do głębszego przeżywania tajemnicy Eucharystii: „uczestnicząc w Mszy świętej postępujemy w rozumieniu tajemnicy Chrystusa; karmiąc się Eucharystią, przyjmując Komunię Świętą, zaspokajamy głód, którego nie jest w stanie zaleczyć żaden przejaw grzesznej wolności, ani zerwanie nawet najbardziej kuszącego swą zewnętrzną atrakcyjnością owocu, który w efekcie odwraca człowieka od Boga i sprowadza go na drogę wiodącą w przepaść uzależnienia od grzechu i śmierci”. I zaznacza, że w obecnym roku „jesteśmy zaproszeni, by rozbudzić wiarę w prawdziwą obecność Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, by pokochać Eucharystię i karmić się Ciałem Chrystusa, aby mieć siły do walki ze złem w naszym życiu”.
 
Bp Mering zachęca również do świadomego i mężnego trwania przy wartościach, „które od wieków budowały nasze życie we wszystkich jego wymiarach! Nie ulegajmy ideologii, która chce wymóc w nas samych, w szkołach, uczelniach, mediach, teatrach, a nawet muzeach odejście od Boga i zaparcie się zdrowej wizji człowieka. Ostatnio Ojciec Święty Franciszek nazwał ideologię gender ‘jednym z głównych przejawów zła we współczesnym świecie’. Dlaczego? – bo chce ona zniszczyć zamysł Stwórcy dotyczący osoby ludzkiej i samego Boga”.
 
Biskup Włocławski podkreśla ponadto, wagę świadomego udziału chrześcijan w życiu społecznym Narodu. „Tego nas uczy Wielki Prymas Polski Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, którego beatyfikacja będzie jednym z najważniejszych wydarzeń obecnego roku. To on uczył kochać Ojczyznę – Polskę najbardziej po Bogu”! – zauważa hierarcha. Przypomina, że kardynał Stefan Wyszyński kończył włocławskie seminarium i we włocławskiej katedrze przyjął święcenia kapłańskie.
 
Bp Mering wymienia inne ważne rocznice bieżącego roku: stulecie urodzin św. Jana Pawła II, piętnasta rocznica jego śmierci i piąta kanonizacji. Zachęca do udziału w pielgrzymce narodowej do Rzymu i informuje o inicjatywie Konferencji Episkopatu Polski, by św. Jan Paweł II został ogłoszony doktorem Kościoła i współpatronem Europy.
 
Inna data, to 7 czerwca – Warszawa i beatyfikacja Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, na którą pasterz diecezji zaprasza swoich diecezjan. W tym kontekście wspomina także dwudziestolecie kanonizacji św. siostry Faustyny i dobiegające końca prace związane z rozbudową jej sanktuarium w Świnicach Warckich.
 
W liście pasterskim pojawia się także rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 r., „która miała tak bolesną odsłonę także we Włocławku: uczcimy poległych za wolność naszego Miasta i Ojczyzny. 15 sierpnia odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa na północnej ścianie katedry, pod płaskorzeźbą papieża Piusa XI, tak mocno zrośniętego z Włocławkiem, jak i wojna 1920 roku” – zapowiada bp Mering.
 
Kończąc list na Wielki Post Biskup Włocławski zauważa: „W rocznicach i wydarzeniach bieżącego roku Boża Opatrzność uczy nas, jak przeżywać czas przygotowania do zmartwychwstania Chrystusa: kierując nasze serca do przemiany w relacjach z bliskimi, w pracy dla Ojczyzny i z samym Bogiem. Obfita pomoc wielkopostna: sakramenty, rekolekcje, nabożeństwa pasyjne, dzieła miłosierdzia wobec potrzebujących, modlitwa, lektura Pisma Świętego, a nade wszystko Eucharystia – oto źródło siły i prawdziwie chrześcijańskiej obecności w świecie”.