Bp Mering sprawował Pasterkę w budującym się kościele w Zduńskiej Woli


25 grudnia 2017 r., tekst i zdjęcia ks. Julian Głowacki

Bp Mering sprawował Pasterkę w budującym się kościele w Zduńskiej Woli

Dnia 9 lipca 2008 roku ks. bp Wiesław Mering poświęcił krzyż i plac pod budowę nowej świątyni dla parafii pod wezwaniem św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli. Nikt wtedy nie marzył, że po niecałych 10 latach będzie już odprawiona Msza Święta w nowym kościele. Pierwszą Eucharystię sprawował Biskup Włocławski 25 grudnia o północy. W Betlejem nie znalazło się miejsce dla Jezusa pod żadnym dachem, mieszkańcy Zduńskiej Woli okazali większą wrażliwość. Staraniem ks. proboszcza Andrzeja Jaworskiego wraz z parafianami, udało się w tak krótkim czasie doprowadzić prace budowlane do takiego momentu, iż było już możliwe zgromadzenie wiernych na wspólnej Mszy Świętej w tak ważne i rodzinne Święta Bożego Narodzenia.
 
Bp Mering w homilii podkreślił, że jest to niezwykły moment w dziejach świata i tej konkretnej wspólnoty parafialnej. - Aż trudno uwierzyć, że tylko niecałe 10 lat upłynęło od tamtego momentu, a Zduńska Wola doczekała się tej wspaniałej, pewnie, że jeszcze nieskończonej i wymagającej dalszych prac, ale jednak doczekała się kolejnej świątyni. Myślę, że trudno było wybrać piękniejszy moment w kalendarzu liturgicznym, jak właśnie dzisiejszą noc, gdy Bóg się rodzi. Bóg, który potrzebuje mieszkania, potrzebuje świątyni, żeby w niej dawać tym, którzy w niego wierzą, znaki swojej miłości i opieki - rozpoczął rozważanie Biskup Włocławski. Przypomniał dalej biskup Mering okoliczności w jakich narodził się Bóg przyjmując ludzkie ciało, zwracając uwagę na fenomen cudu betlejemskiej nocy. Ukazując wartość wiary zaznaczył, że nadal różne stronnictwa próbują udowadniać światu, że Bóg nie istnieje. Umocnieniem wiary jest zawsze dla każdego wierzącego gromadząca się wspólnota. - To dla nas rodzi się w Betlejem Chrystus. To dla niego budujemy ten dom, tę świątynię, żeby już nigdy nie był bezdomny, wyrzucony poza nawias. Budujemy ten Dom Boży także dla siebie, byśmy tu właśnie mogli być razem, być wspólnotą ludzi wierzących w Chrystusa - nauczał Pasterz Diecezji. Podkreślił również na koniec, jakie funkcje spełnia świątynia, przede wszystkim kładąc nacisk na sprawowanie sakramentów, które się w niej dokonuje.
 
Przed udzieleniem błogosławieństwa biskup Mering przypomniał z wielką wdzięcznością ks. prał. Józefa Nocnego inicjatora budowy nowej świątyni oraz wyraził podziękowanie wobec pracy ks. proboszcza Andrzeja Jaworskiego. Zaznaczył  jeszcze, że na urodziny obdarowuje się Jubilata prezentami. – Ta świątynia to prezent dla naszego Pana, w którym już mieszka, a w którym będzie gromadziła się Jego rodzina – dodał biskup włocławski i podziękował zgromadzonym za serce wkładane w podejmowane prace.