Ciechocinek: bp Gębicki przewodniczył głównym uroczystościom tygodnia ekumenicznego


19 stycznia 2019 r., tekst i foto: ks. AT

Ciechocinek: bp Gębicki przewodniczył głównym uroczystościom tygodnia ekumenicznego

W sobotę, 19 stycznia, w ciechocińskiej kolegiacie, miały miejsce główne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w tym roku obchodzony jest pod hasłem „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16,20). Uroczystościom przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki, a na wspólnej modlitwie zgromadzili się: Księża Wikariusze Biskupi, pracownicy Kurii włocławskiej, instytucji diecezjalnych oraz prezbiterzy zaangażowani w dzieło ekumenizmu, wśród nich m.in. ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia z Kościoła prawosławnego i ks. Dawid Mendrok ze wspólnoty ewangelicko-augsburskiej. Nie zabrakło też przedstawicieli władz samorządowych oraz parafian i gości, pragnących modlić się o jedność Chrystusowego Kościoła.
 
Wszystkich obecnych powitał ks. prałat Grzegorz Karolak, podkreślając, że jest to pierwsze takie spotkanie w ciechocińskiej świątyni, jako kolegiacie.
 
Homilię wygłosił ks. prałat Dariusz Kaliński. Zwrócił uwagę, że temat tegorocznego tygodnia ekumenicznego jest niezwykle wymagający. „Bóg wzywa nas, abyśmy w naszym życiu kierowali się sprawiedliwością”, podkreślił kaznodzieja, wskazując jednocześnie, sposoby realizacji tego Bożego wezwania przez przykłady konkretnych osób (Abel, Noe, Zachariasz i Elżbieta, Jan Chrzciciel, św. Józef). Nawiązując zaś do słów listu św. Pawła do Efezjan przypomniał, że Bóg wzywa dziś człowieka, aby „odnowił ducha myślenia”, czyli „przemodelował to wszystko, co zostało w nas ukształtowane przez nasze wyobrażenia na temat Bożej sprawiedliwości”. Odpowiadając zaś na pytanie na czym polega sąd Boży, zauważył, że najczęściej sąd kojarzy się nam z wydawaniem wyroków; „sąd to wyrok”, mówił ks. Kaliński, wyjaśniając, że w sądzie Bożym (podobnie jak w przypadku uczciwego ziemskiego sądu) chodzi przede wszystkim o odnalezienie prawdy i jej ukazanie. „Bóg objawi się nam bez żadnych zasłon i pozwoli nam w świetle swojej obecności i swojej świętości oglądać prawdę o nas samych”, wyjaśniał homilista.
 
Ksiądz Prałat ukazał też brak sprzeczności między sprawiedliwością a miłosierdziem Boga. „Bóg sprawiedliwy nie chce, abyśmy poznając prawdę, czyli osądzając nas, odczuwali niepokój, czy żebyśmy przekreślali samych siebie. Bóg pragnie, abyśmy poznając prawdę mogli się jeszcze bardziej z Nim zjednoczyć i do Niego zbliżyć, dlatego sprawiedliwość zaprasza nas do sięgania do bogactwa miłosierdzia”, mówił ks. Kaliński.
 
Na zakończenie Eucharystii słowo świadectwa wygłosił ks. Dawid Mendrok. Nawiązując do hasła Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, wskazał, że wzywa nas ono do tego, aby wypowiedziane przez siebie słowo potwierdzać świadectwem życia. Przypomniał też, że najstarszym ekumenicznym świętem jest Epifania, czyli Objawienie Pana Jezusa, zauważył, że do Nowonarodzonego mogli przyjść wszyscy, którzy chcieli m.in. mędrcy ze wschodu, wywodzący się z różnych tradycji religijnych, przybyli do Betlejem oddać pokłon Jezusowi. „To oni pokazali – mówił ks. Mendrok – że nie ważne jest jaką drogą dążysz do Boga. Ważne jest, abyś oddał Jemu pokłon”.
 
W słowie przed błogosławieństwem ks. bp Gębicki przekazał pozdrowienia oraz zapenieniw o duchowej więzi w modlitwie od biskupa włocławskiego Wiesława Meringa oraz ks. bp. Bronisława Dembowskiego. Ksiądz Biskup podziękował również wszystkim zaangażowanym w przygotowanie liturgii.
 
O oprawę muzyczną liturgii zatroszczyła się Orkiestra Dęta przy Zarządzie Gminnym OSP w Wagańcu pod dyrekcją Romana Organiściaka.
 
Czas wytężonej modlitwy o jedność chrześcijan, który w diecezji włocławskiej rozpoczął się już 13 stycznia nabożeństwem w parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie, potrwa do 25 stycznia, kiedy to Mszą św. w parafii św. Barbary w Turku zakończą się oficjalne obchody tygodnia ekumenicznego A.D. 2019. Szczegółowy program obchodów znajduje się w dziale komunikatów niniejszej strony internetowej.