Ciechocinek: Dom Samotnej Matki pomaga w usamodzielnieniu


30 czerwca 2019 r., KAI

Ciechocinek: Dom Samotnej Matki pomaga w usamodzielnieniu

Dom Samotnej Matki prowadzony przez Caritas Diecezji Włocławskiej w Ciechocinku zapewnia wsparcie w trudnych chwilach młodym, zagubionym matkom, a także pomaga mieszkającym w nim młodym kobietom w usamodzielnianiu się.
 
Placówka oferuje kilkumiesięczne pobyty samotnym matkom oczekującym dziecka, które z różnych powodów nie mogą w domu lub w szpitalu urodzić poczętego dziecka, albo nawet ujawnić swoim bliskim, że się go spodziewają. Pomoc świadczona jest na trzech płaszczyznach: interwencyjnej, socjalno-bytowej oraz opiekuńczo-wychowawczej. Dyrektor Caritas Polska podczas rozmowy z pracownikami placówki – siostrami orionistkami – zwrócił uwagę na wyjątkowość misji, jaką realizują. Dom Samotnej Matki w Ciechocinku rozpoczął działalność w 1992 r. Placówka powstała z inicjatywy mieszkańców Ciechocinka oraz ks. prałata Antoniego Owczarka, który sprawował wtedy funkcję proboszcza parafii św. Piotra i Pawła. Początkowo prowadzona była przez Fundację „Macierzyństwo”. W 2001 została całkowicie przekazana Caritas Diecezji Włocławskiej. W kaplicy od 2006 r. króluje Matka Boża z Guadalupe. Placówka mieści się przy ul. Widok 5. Dom dał schronienie 288 młodym kobietom i ich 272 dzieciom, z których 99 narodziło się właśnie podczas pobytu u Sióstr. Jej funkcjonowanie możliwe jest dzięki dobrowolnym ofiarom wiernych.
 
28 czerwca podczas wizyty we Włocławku ks. Marcin Iżycki spotkał się z ustępującym dyrektorem diecezjalnej Caritas ks. Markiem Sobocińskim oraz nowym - ks. Januszem Bartczakiem. Złożył także wizytę bp. Wiesławowi Meringowi dziękując mu oraz diecezjanom za silne wspieranie programu „Rodzina Rodzinie”, który pomaga ofiarom wojny w Syrii.