Częstochowa: sesja zwyczajna sekcji stałej formacji kapłańskiej


21 września 2022 r.

Częstochowa: sesja zwyczajna sekcji stałej formacji kapłańskiej

W dniach 20 i 21 września w Częstochowie odbyła się sesja zwyczajna sekcji stałej formacji kapłańskiej, w której uczestniczył ks. prał. dr Tomasz Michalski, wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłanów diecezji włocławskiej. Spotkanie było poświęcone zagadnieniu: „Prezbiterzy w Polsce wobec współczesnych wyzwań”.
 
Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił abp WacłaW Depo, metropolita częstochowski, który przypomniał słowa św. Jana Pawła II z adhortacji „Pastores dabo Vobis”, że „formacja stała pozwala zachować młodość ducha, której nikt nie może narzucić z zewnątrz, ale którą każdy musi nieustannie odnajdywać w sobie samym”.
 
Dalsze obrady sesji odbywały się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji częstochowskiej. Uczestnicy spotkania wysłuchali trzech konferencji.
 
W pierwszej z nich zatytułowanej „Ksiądz na nowe czasy” ks. dr Mirosław Cholewa  ukazał zarówno negatywne jak i pozytywne tendencje we współczesnym Kościele w Polsce, by następnie wskazać na to co mówi dziś Duch do Kościoła?
 
W drugiej konferencji ks. dr Jan Frąckowiak, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu zarysował projekt integralnej koncepcji duszpasterskich wspólnot kapłańskich w diecezjach. Punktem wyjścia tej refleksji był fakt malejącej liczby kapłanów, którzy mieszkając i posługując wspólnie mogliby bardziej owocnie posługiwać w dziele ewangelizacji oraz byłby to sposób – zdaniem Prelegenta – na przeciwdziałanie kryzysom psychicznym, osobowościowym i duchowym rodzącym się z długotrwałego przebywania w samotności przy równoczesnym niewielkim obciążeniu obowiązkami duszpasterskimi w małej parafii i przy malejącej religijności wiernych.
 
Trzecią konferencję na temat postawy prezbiterów wobec istotnych wyzwań dla Kościoła w Polsce wygłosił biskup legnicki Andrzej Siemieniewski. Hierarcha nawiązał do Listu św. Pawła do Efezjan 4, 11-13 podkreślając rolę posługi: apostoła, nauczyciela, proroka, ewangelisty i duszpasterza w Kościele. Zasadą i wskazówką dla współczesnych prezbiterów maja być słowa Papieża Franciszka, iż pierwszym i najważniejszym podręcznikiem eklezjologii są Dzieje Apostolskie.
 
Praktycznym elementem sesji zwyczajnej sekcji stałej formacji kapłańskiej było dzielenie się na temat  posługi ojca duchownego w dekanacie i przychodzenia mu z pomocą poprzez przygotowanie propozycji konferencji ascetycznych.
 
W spotkaniu brało udział 31 prezbiterów odpowiedzialnych za formację kapłańską w swoich diecezjach.
 

ks. prał. dr Tomasz Michalski, wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłanów diecezji włocławskiej