Diecezja Włocławska włącza się w inicjatywę „Stop Pedofilii”


7 maja 2019 r., foto: www. stoppedofilii.pl

Diecezja Włocławska włącza się w inicjatywę „Stop Pedofilii”

W dniu 18 kwietnia 2019 r. został zarejestrowany przez Marszałka Sejmu Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”. Głównym celem inicjatywy jest przeciwstawienie się atakom na normy moralne, odnoszące się do seksualności. W tym celu przygotowano m.in. poradnik ukazujący prawdę o środowiskach edukatorów seksualnych. Konieczna jest jednak mobilizacja osób świeckich, a zwłaszcza rodziców, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność za ochronę dzieci przed deprawacją. W całej Polsce zgłaszają się wolontariusze, którzy są gotowi zbierać podpisy osób popierających tę inicjatywę.
 
Papież Benedykt XVI, w niedawnym liście dotyczącym skandali seksualnych zwrócił uwagę, że źródłem kryzysu było załamanie się norm moralnych, dotyczących seksualności w latach sześćdziesiątych XX wieku.
 
Obecnie w Polsce obserwujemy podobny atak na normy moralne odnoszące się do seksualności. Standardy Edukacji Seksualnej w Europie zalecają te same sposoby, prowadzące do zniszczenia norm moralnych, które spowodowały katastrofę na Zachodzie. Standardy te i idąca za nimi destrukcja moralności wśród młodych ludzi są dziś promowane przez polityków.
 
Biskup Włocławski Wiesław Mering udzielił aprobaty i poparcia w diecezji włocławskiej dla inicjatywy „Stop Pedofilii” i zachęca Diecezjan do czynnego włączenia się w tę akcję i składanie podpisów w parafiach, wyrażając w ten sposób poparcie dla tej inicjatywy.