Diecezjalne spotkanie doradców życia rodzinnego w Koninie


20 października 2019 r., Małgorzata Bojarska

Diecezjalne spotkanie doradców życia rodzinnego w Koninie

W sobotę, 19 października, w Koninie-Laskówcu w parafii bł. Jerzego Matulewicza odbyło się spotkanie formacyjne dla parafialnych doradców życia rodzinnego.
 
Wykład pt. „Małżeństwo oczami wiary” wygłosił ojciec dr Grzegorz Zakrzewski OSPPE, prefekt studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie.
 
W czasie wykładu paulin analizował podobieństwa między Tajemnicami Różańcowymi, Drogą Krzyżową, a życiem małżeńskim, zachęcając, aby małżonkowie wzięli krzyż i świadomie, wspólnie uczestniczyli w tej drodze. Doradca życia rodzinnego ma być świadkiem wiary, towarzyszyć tym, których Jezus przyprowadził właśnie do nich, służyć z poświęceniem, modląc się za nich i diagnozując etap Drogi Krzyżowej, na jakim znajdują się aktualnie małżonkowie. Ksiądz profesor promował też Programy na Miłość i Życie, które są 9-letnią drogą formacji małżonków.
 
Ksiądz Artur Krzyżanowski, diecezjalny duszpasterz rodzin, dzielił się refleksjami po konferencji pt. „Małżeństwo jako optymalna forma profilaktyki problemów społecznych”, zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Podkreślił, że trwała i stabilna rodzina przyczynia się do lepszego przekazywania wartości i norm w rodzinie, a co za tym idzie mniejszej podatności na zachowania ryzykowne i przestępcze, oraz do większej stabilności społecznej. Cytował badania, z których wynika, że rodzina oparta o małżeństwo kobiety i mężczyzny jest najlepszym środowiskiem dla rozwoju dzieci.
 
Centralnym punktem była Eucharystia, podczas której krakowski gość, nawiązując do słów przysięgi małżeńskiej, podkreślał siłę i moc modlitwy, słowa Bożego, przebaczania, regularnej spowiedzi, Mszy św. dla trwania i rozwoju małżeństwa - „związku dwóch egoistów”. Zachęcał również, aby dzień ślubu był początkiem wzajemnej modlitwy małżonków - za siebie, potem za dzieci, jeśli Bóg ich nimi obdarzy. Takie trwanie w Bożej obecności umacnia,  jest źródłem pokoju i nadziei. Tylko dzięki obecności Ducha Świętego małżeństwo i rodzina może przetrwać. Homilista przestrzegał też przed myleniem miłości z seksualnością, z uczuciem. „Miłość to postawa życia, przygoda, która zmienia się, ale się nie kończy - dzięki sakramentowi małżeństwa”, mówił o. Zakrzewski.