Dzień formacyjny Odnowy w Duchu Świętym diecezji włocławskiej


11 września 2021 r., Daria Małecka

Dzień formacyjny Odnowy w Duchu Świętym diecezji włocławskiej

W sobotę 11 września, Odnowa w Duchu Świętym diecezji włocławskiej spotkała się w Licheniu na dniu formacyjnym dotyczącym Słowa Bożego. Katechezy głosił ks. Jacek Bartczak, który swoim świadectwem zachęcił do codziennej lektury Pisma Świętego oraz zaświadczył, że bez tego trudno w dzisiejszych czasach o pokój w sercu i rozwój chrześcijanina.
 
Poruszane były również kwestie geograficzne, co dało szerszy kontekst w rozumieniu i interpretacji Słowa.
 
Wielu przypomniało sobie treści z poprzednich lat, a dla osób, które nie miały jeszcze takiej okazji, podczas Eucharystii nastąpiło uroczyste oddanie się prowadzeniu Bożemy
 
Słowu. Cały dzień wypełniony był wieloma treściami, które rzuciły nowe spojrzenie na ważność Pisma Świętego w życiu człowieka, ale także zmotywowały do codziennej bliskości z Bogiem obecnym w Żywym Słowie.