Finał świątecznej akcji „Paczuszka dla Maluszka” w Malanowie


24 stycznia 2022 r., tekst i foto: ks. MZ

Finał świątecznej akcji „Paczuszka dla Maluszka” w Malanowie

W poniedziałek, 24 stycznia, przedstawiciele parafii św. Stanisława i św. Mikołaja w Malanowie podsumowali świąteczną akcję pomocy dzieciom „Paczuszka dla Maluszka”. Ks. prał. Stanisław Płaszczyk, proboszcz miejscowej parafii, wraz z księdzem wikariuszem Marcinem Zaworskim dostarczyli zebrane w czasie adwentu i świąt paczki dla małych dzieci do Domu Samotnej Matki w Ciechocinku.
 
Przez cały Adwent i czas Bożego Narodzenia, malanowscy parafianie, z potrzeby serca i z odruchu miłości składali, przy specjalnie przyozdobionej choince, dary potrzebne najmłodszym: pieluchy, proszki, płyny do prania, kremy, oliwki, szampony. Miejscowa choinka przyozdobiona była bombkami z kartonu, które można było zabrać do domu i na święta powiesić na swojej choince, a w zamian przynieść dar na wspomnianą akcję.
 
Dom Samotnej Matki w Ciechocinku do którego trafiły dary z Malanowa, prowadzony jest przez Caritas Diecezji Włocławskiej, a opiekują się nim Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia (Orionistki). Ośrodek oferuje kilkumiesięczny pobyt samotnym matkom oczekującym potomstwa, które z różnych powodów nie mogą w swoim środowisku urodzić poczętego dziecka, albo nawet ujawnić, że się go spodziewają.
 
Inicjatorem ogólnopolskiej akcji „Paczuszka dla Maluszka” jest Fundacja Małych Stópek, pod opieką ks. Tomasza Kancelarczyka. W malanowskiej parafii akcja zorganizowana została przez Świetlicę Parafialną, której patronuje św. Faustyna. Warto tu wspomnieć, że świetlica działała już blisko 20 lat, pod bacznym okiem Teresy Toms.
 
Wszystkim naszym parafianom, którzy włączyli się w tę akcję, darczyńcom, wolontariuszom, ofiarodawcom, ludziom dobrej woli, organizatorzy składają serdeczne podziękowanie.