Jasna Góra. Bp Mering powitał II kolumnę pielgrzymów diecezji włocławskiej


25 sierpnia 2018 r., tekst: o. Stanisław Tomoń/BPJG; foto.: www.jasnagora.com

Jasna Góra. Bp Mering powitał II kolumnę pielgrzymów diecezji włocławskiej

 
W piątek, 24 sierpnia, tuż godz. 17.00, na Jasną Górę dotarła II kolumna Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej. Pielgrzymów powitał biskup diecezjalny Wiesław Mering. 
 
II kolumnę pielgrzymki tworzyły: 408. Piesza Pielgrzymka z Sieradza, 28. Piesza Pielgrzymka ze Zduńskiej Woli oraz 6. Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej, a w niej grupy rowerowe z Turku, Włocławka i Zduńskiej Woli. W sumie w Pieszej Pielgrzymce Diec. Włocławskiej pielgrzymowało pieszo 952 osoby, na rowerach - 42. Do Częstochowy, na powitanie pielgrzymów przyjechali pielgrzymi duchowi - 510 osób. Szło 16 kapłanów, 1 kleryk i 1 siostra zakonna. 
 
Pielgrzymi szli pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. 
 
„Przybywamy na imieniny Matki Bożej. Pielgrzymowanie mam nadzieję było bardzo owocne, hasłem pielgrzymki było hasło roku duszpasterskiego ‘Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym’. Wszystkie punkty każdego dnia pielgrzymkowego, konferencje, modlitwy, lektura Pisma Świętego, wszystko miało skłaniać pielgrzymów, by odnajdywali dary Ducha Świętego, moc Ducha Świętego w swoim życiu, nie tylko w czasie tej drogi, ale aby w kolejnych dniach swojego życia choćby do przyszłej pielgrzymki, cieszyć się obecnością Ducha Świętego w swoim sercu i Go czuć, odnajdywać, by nie uleciał w zapomnienie - podkreśla ks. Marek Molewski, diecezjalny koordynator pielgrzymki diecezji włocławskiej – Radosnych momentów na pielgrzymce jest wiele, każdy pielgrzym przeżywa je inaczej, są ci, którzy idą pierwszy raz, są ci, którzy idą 40. raz, więc dla nich każdy dzień jest szczególny”. 
 
Ks. przewodnik zapytany o motywację i intencje odpowiada: „Przede wszystkim idą do Matki, do Matki Bożej, naszej Pośredniczki, tu przynoszą w swoim sercu swoje intencje i swoich najbliższych. Oczywiście wychodząc ze swoich parafii na pielgrzymi szlak usłyszeli o tych ogólnych instancjach: 100-lecie odzyskania niepodległości, w intencji Ojczyzny, prośba księdza biskupa o modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne. Sieradz ma intencję dziękczynną, gdyż po wielu wiekach, najstarsza świątynia, parafia matka cieszy się tytułem Bazyliki. Mieszkańcy Sieradza idą dziękując Panu Bogu za ten tytuł”.
 
Pielgrzymi wezmą udział we Mszy św. sprawowanej w sobotę, 25 sierpnia o godz. 8.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu uczestniczyli we Mszy św., ks. bp Wiesław Mering, a homilię wygłosił ks. inf. Marian Bronikowski. 
 
Pątnicy z diecezji włocławskiej wyruszają w drogę powrotną - również pieszą - 27 sierpnia.