Jasna Góra. Krajowe posłanie na ŚDM


2 grudnia 2018 r., ks. PP

Jasna Góra. Krajowe posłanie na ŚDM

W sobotę, 1 grudnia 2018 r., na Jasnej Górze miało miejsce posłanie polskiej młodzieży udającej się na Światowe Dni Młodzieży do Panamy w styczniu 2019 r. W gronie licznie przybyłych uczestników znalazła się delegacja diecezji włocławskiej, której przewodził ks. Przemysław Pilarski, diecezjalny duszpasterz młodzieży.
 
Zebranych w Hali św. Józefa powitał ks. Emil Parafiniuk, krajowy duszpasterz młodzieży. Następnie modlitwę poprowadził ks. bp Marek Solarczyk, delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży. W Modlitwie towarzyszył śpiewem chór z Limanowej, który zaśpiewał hymn ŚDM Panama 2019.
 
Następnie scharakteryzowano udającą się do Panamy polską delegację, która liczy ok. 3500 osób ( w tym 13 biskupów i 100 księży). Najliczniejszą delegację tworzy archidiecezja krakowska, z którą wybiera się ponad 600 osób. Uczestnikom posłania przybliżono także szczegóły organizacyjne. Zwrócono uwagę na wieczór polski przygotowany przez „Siewców Lednicy” przy żaglowcu „Dar Młodzieży”, który wyruszył w tzw. „rejs niepodległości”. Przedstawiono również pomysły przygotowań do ŚDM w Panamie w niektórych diecezjach. Najważniejszym momentem posłania była Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, której przewodniczył ks. bp Marek Solarczyk. Na zakończenie została odczytana modlitwa zawierzenia polskiej delegacji.
 
Na uwagę zasługuje projekt „Z Kujaw do Panamy”, w którym mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego z pięciu diecezji (toruńskiej, bydgoskiej, płockiej, gnieźnieńskiej i włocławskiej) wspólnie tworzą program przygotowań do ŚDM Panama 2019. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego mogą poznawać dziedzictwo Jana Pawła II, patrona województwa, przyczyniać się do jedności mieszkańców regionu, a w czasie ŚDM w Panamie promować Kujawy i Pomorze oraz przypominać o papieżu - inicjatorze tych wielkich spotkań młodzieży.
 
Grupa kujawsko-pomorska liczy w sumie prawie 90 osób i spotykała się już kilkakrotnie (w Toruniu, Bydgoszczy i Wrześni) w ramach duchowego i organizacyjnego przygotowania do ŚDM.
 
Diecezję włocławską na święcie młodych w Panamie reprezentować będzie dwunastoosobowa grupa z ks. Przemysławem Pilarskim, mieszana grupa diecezjalno-kazachska z ks. Szymonem Grzywińskim i troje wolontariuszy z Sieradza.