Kanclerz Kurii poprowadził rekolekcje dla Prymasa Polski i Kurii Gnieźnieńskiej


19 lutego 2018 r., Licheń, Robert Adamczyk, Biuro Prasowe Sanktuarium

Kanclerz Kurii poprowadził rekolekcje dla Prymasa Polski i Kurii Gnieźnieńskiej

Z udziałem abpa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, w dniach od 16 do 17 lutego br., w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym odbyły się  rekolekcje pracowników Kurii i Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie. Rekolekcje poprowadził ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii Diecezjalnej Włocławskiej.
 
Dwudniowe spotkanie skupione było wokół osoby bł. bpa Michała Kozala, biskupa pomocniczego włocławskiego w latach 1939-1943, który podczas II wojny światowej zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau. W ten sposób Prymas Polski, abp Wojciech Polak, pragnie przypomnieć heroiczną postawę błogosławionego. „Te rekolekcje odbywają się kilka dni przed setną rocznicą święceń kapłańskich bł. bpa Kozala, a ponieważ jego osoba łączy trzy diecezje metropolii gnieźnieńskiej – Gniezno, Włocławek i Bydgoszcz – stąd refleksja w oparciu o osobę błogosławionego. Myślę, że to nie jest postać ważna tylko dla duchownych czy przygotowujących się do kapłaństwa, ale przemawia także do nas wszystkich. Dlatego chcemy dziś przypomnieć postać tego wielkiego Polaka” – wyjaśnił Prymas Polski.
 
Temat przewodni rekolekcji stanowią słowa „Będziecie moimi świadkami” zaczerpnięte ze świadectw osób, które przeżyły gehennę obozu koncentracyjnego w Dachau. Rozważania prowadził ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku. „Bł. bp Michał Kozal jest postacią, która pokazuje, że miłość posunięta do granic heroicznego świadectwa, możliwa jest w życiu każdego człowieka – kapłana, osoby konsekrowanej, człowieka świeckiego. Wierność Chrystusowi przemienia serce człowieka, co na drodze wielkopostnego nawrócenia jest bardzo ważne, a jednocześnie daje moc do tego, aby Chrystusa naśladować, by być Jego świadkiem w codzienności”.
 
W ćwiczeniach duchowych uczestniczyło ok. 30 pracowników Kurii i Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie – księży, sióstr zakonnych oraz osób świeckich. Od 2014 roku rekolekcje mają charakter wyjazdowy i organizowane są w różnych miejscach kultu maryjnego w Polsce. W tym roku, w kontekście ubiegłorocznego Jubileuszu 50. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej, miejscem ich przeżywania zostało wybrane Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym.