Kapelan Biskupa Włocławskiego - doktorem teologii


10 stycznia 2018 r., zdjęcia: ks. Julian Głowacki

Kapelan Biskupa Włocławskiego - doktorem teologii

Dnia 10 stycznia o godz. 11.30 w Sali Senatu Kampusu UKSW w Warszawie miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Janusza Bartczaka, pt: „Chrystocentryczny wymiar duchowości liturgicznej Adwentu i Wielkiego Postu w nauczaniu bł. Pawła VI”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jacka Nowaka SAC. Recenzentami dysertacji zostali: s. dr hab. prof. UPJPII Adelajda Sielepin CHR i ks. inf. prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki.
 
Świadkami tego wydarzenia byli: ks. bp Wiesław Mering, ks. bp Stanisław Gębicki, Rodzice, Brat oraz licznie przybyłe grono przyjaciół Księdza Kapelana.
 
Jak mówił podczas prezentacji swojej rozprawy ks. Janusz, do podjęcia tego tematu skłoniła go świadomość, iż ten wycinek nauczania Błogosławionego Papieża jest mało znany, szczególnie w Polsce, a Adwent i Wielki Post to okresy przygotowawcze do największych świąt w roku liturgicznym.
 
Po zakończeniu trwającego 90 min. egzaminu, Biskup Włocławski, składając gratulacje księdzu doktorowi Januszowi Bartczakowi życzył, aby intelekt i serce nie zatrzymywały się w zgłębianiu Mądrości, Prawdy i Piękna, których pełnię znajdujemy w Bogu.
 
Księdzu Doktorowi serdecznie gratulujemy!
 
 
Ks. dr Janusz Bartczak urodził się 29 maja 1983 r. w Radziejowie. Pochodzi z Piotrkowa Kujawskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 2008 r. Jako wikariusz pracował w parafii w Russocicach. Studia z zakresu liturgiki w Pontificio Istituto di San Anselmo w Rzymie odbył w latach 2010 - 2015 r. W tym czasie należał też do grona pomocników ceremoniarzy papieskich. Od 2015 r. jest kapelanem Biskupa Włocławskiego. 10 stycznia 2018 r. uzyskał tytuł doktora teologii w zakresie liturgiki.