Kolędowe spotkanie w Uniejowie


15 stycznia 2020 r., ks. MSz

Kolędowe spotkanie w Uniejowie

14 stycznia br. ks. bp Wiesław Mering nawiedził z wizytą kolędową plebanię parafii św. Floriana w Uniejowie. Ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz zaprosił na spotkanie z Pasterzem Diecezji przedstawicieli władz samorządowych, Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa oraz pracowników parafii. Wydarzenie rozpoczęło się wspólną modlitwą, której przewodniczył Pasterz Diecezji. Następnie Ksiądz Biskup przypomniał rolę wizyty duszpasterskiej: „Na początku roku zapraszamy kapłana do naszych domów, aby wspólnie się pomodlić, podziękować za wszelkie dobro i wymienić myśli dotyczące planów na przyszłość. Taka chwila spotkania jest niezwykle cenna bo prawdziwa zażyłość, prawdziwa dobra przyjaźń rodzi się wtedy, gdy ludzie są z sobą, rozmawiają i poznają się lepiej. A temu wszystkiemu sprzyja spotkanie kolędowe”. Bp Mering podziękował również Księdzu Infułatowi za liczne inicjatywy duszpasterskie i widoczną troskę o kolegiatę uniejowską, która jaśnieje coraz wspanialszym blaskiem. Słowa wdzięczności skierował także pod adresem Józefa Kaczmarka, burmistrza Uniejowa oraz członków towarzystwa przyjaciół miasta: „Patrzę z uznaniem na Państwa prace jak również publikacje, które ukazują się dzięki Waszym staraniom. Niech 2020 rok będzie co najmniej tak dobry, jak ten, który pożegnaliśmy, a zapowiedzią tego dobra i błogosławieństwa niech będzie spotkanie, w którym uczestniczymy” - zakończył bp Mering.
 
W imieniu zebranych przemówiła Małgorzata Komajda, starosta powiatu poddębickiego. Wychodząc od słów ks. prof. Janusza Pasierba: „największym darem miłości jest obecność”, wyraziła radość z przybycia Biskupa Włocławskiego.
 
Drugą częścią świętowania było spotkanie przy stole, które stało się okazją do wymiany doświadczeń, życzliwości i planów na przyszłość.
 
Na zakończenie Ksiądz Proboszcz podziękował Pasterzowi Diecezji za dar obecności, krzepiące słowa oraz błogosławieństwo, księżom wikariuszom za wzorową współpracę, a gościom za przybycie i serdeczną atmosferę spotkania.
 
W dowód wdzięczności każdy otrzymał od Księdza Infułata książkę „Kleksy myśli” z osobistą dedykacją Autora.