Koło: Napełnieni Duchem Świętym


17 września 2018 r., Tekst: Dariusz Konieczny, Zdjęcia: Kacper Peciak

Koło: Napełnieni Duchem Świętym

W sobotę 15 września, około 200 osób, członków i sympatyków Odnowy w Duchu Świętym spotkało się w Kole na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty. W tym roku, dzięki życzliwości ks. dziekana Władysława Waszaka to ważne wydarzenie odbyło się w parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Wszystkich przybyłych powitali - życząc dobrych duchowych przeżyć i radości świętowania - ks. Damian Bułakowski oraz koordynator diecezjalny ks. Krzysztof Antczak.
 
Spotkanie przygotowane zostało przez miejscowe wspólnoty: „Bartymeusz” i „Góra Syjon”. Zapewniły one prowadzenie w modlitwie uwielbienia oraz posługę liturgiczną. Zadbały także o posiłek dla wszystkich uczestników. Posługę muzyczną sprawował diecezjalny zespół Odnowy w Duchu Świętym.
        
Głównym punktem programu była - koncelebrowana przez opiekunów grup Odnowy – Eucharystia, której przewodniczył ks. Krzysztof Antczak. Wskazując w homilii na patronkę dnia - Matkę Bożą Bolesną, mówił, aby nie nastawiać się na uzdrowienia i cuda, i tylko tego oczekiwać. Podkreślał, że rzeczywiście Bóg uzdrawia, ale też zaprasza do uczestniczenia w męce Chrystusa, bo krzyż jest bramą do spotkania Zmartwychwstałego i do przyjęcia mocy Ducha Świętego. Zachęcał by starać się rozeznać: „co to znaczy dla mnie osobiście, że mam wziąć do siebie Maryję i razem z nią uczestniczyć w męce Chrystusa”.
        
Zebrani wysłuchali również konferencji na temat jedności we wspólnocie. Prelegentka Daria Małecka dzieliła się swoją wiedzą w sposób prosty i konkretny, posługując się licznymi przykładami z życia wspólnot. Głównym przesłaniem tej części dnia było spostrzeżenie, że będąc we wspólnocie trzeba być całym dla Boga, żeby nie tylko czerpać ze wspólnoty, ale i dawać. Być dla wspólnoty.
        
Ważnym elementem tego spotkania był wybór koordynatorów diecezjalnych Odnowy w Duchu Świętym na kolejne cztery lata.  Przez cały dzień towarzyszyła nam modlitwa w tej intencji. Decyzją odpowiedzialnych za wspólnoty zostali nimi ponownie ks. Krzysztof Antczak i Daria Małecka.
        
Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem i odmówieniem koronki do Miłosierdzia Bożego.