Kościelna Wieś: bp Mering poświęcił nowy ołtarz


24 lutego 2019 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Kościelna Wieś: bp Mering poświęcił nowy ołtarz

„Ołtarz to najważniejsze miejsce w kościele, a świątynia jest tylko po to, żeby go chronić”, powiedział ks. bp Wiesław Mering podczas Mszy św. z obrzędem poświęcenia ołtarza w kościele parafialnym w Kościelnej Wsi.
 
W niedzielę, 24 lutego br., wspólnota pw. św. Wawrzyńca przeżywała wyjątkową uroczystość. W remontowanym kościele Biskup Włocławski poświęcił nowy ołtarz.
 
Przy dźwiękach dzwonów i muzyce orkiestry, w asyście prezbiterów, ministrantów, straży pożarnej oraz pocztów sztandarowych Pasterz Diecezji wszedł do wypełnionej wiernymi świątyni, gdzie dostojnego gościa powitali przedstawiciele parafii oraz jej proboszcz - ks. kanonik Bogusław Wiszowaty.
 
Na początku Liturgii Ksiądz Biskup pobłogosławił wodę, którą pokropił ołtarz oraz lud Boży.
 
W homilii bp Mering nawiązując do pierwszego czytania, zaczerpniętego z Księgi Machabejskiej, ukazał znaczenie świątyni dla Narodu Wybranego. Podobną czcią powinni otaczać ją także chrześcijanie. „Wchodząc do świątyni mamy świadomość, że obrazem Chrystusa jest ołtarz, a On sam w znaku chleba, przechowywany jest w tabernakulum”, mówił hierarcha, zaznaczając z bólem, że niektórzy zatracili dziś dumę ze świątyni, a w niektórych krajach zachodniej Europy w świątyniach urządzane są księgarnie, biblioteki czy knajpy. „Kiedyś profanacja świątyni budziła gniew, grozę, ból w sercu; dzisiaj wydaje się, że to uczucie w wielu sercach zginęło” - mówił bp Mering, wskazując, że „lata nienawiści sączone do uszu wiernych spowodowały dziwne wystudzenie serc”.
 
Ksiądz Biskup przypomniał słowa Katechizmu Kościoła Katolickiego, który w punkcie 676 naucza: „największym oszustwem antychrysta jest pseudo-mesjanizm, w którym człowiek uwielbia siebie zamiast Boga.” Hierarcha przestrzegał przed ideologiami i osobami, którzy stawiając siebie na miejscu Boga, są w stanie wymordować miliony ludzi. Na potwierdzenie tych słów przywołał osobę Pol Pota, dyktatora Kambodży. W tym kontekście homilista przytoczył słowa Benedykta XVI: „kiedy nienawiść i obłąkana ideologia zastępuje rozum dokonuje się zdziczenie duszy”. Rozwijając tę myśl, hierarcha mówił: „Naród Wybrany doskonale o tym wiedział, dlatego podjął trud odbudowy zniszczonej świątyni, miejsca Boga pomiędzy ludźmi. Mieszkańcy parafii w Kościelnej Wsi też wiedzą, jak ważne jest miejsce Boga pomiędzy nimi, dlatego nie żałowali środków materialnych ani trudu, aby zarezerwować Bogu miejsce w przestrzeni ich życia; bo doskonale wiedzą, że dusza człowieka dziczeje, kiedy nie ma do niej dostępu Bóg”.
 
Na zakończenie Pasterz Diecezji nawiązując do bolesnych wydarzeń mających miejsce w Kościele, powiedział, że tworzą go ludzie grzeszni. „Gdyby nie było w Kościele miejsca dla grzesznika, nie byłoby dla niego nadziei; a tak Kościół niesie mu nadzieję, że może się zmienić”, podkreślał hierarcha, charakteryzując trzy grypy, które można wyodrębnić w Kościele: oddani Kościołowi, zatroskani o jego rozwój i piękno; ci, którzy chcą go zniszczyć oraz tzw. „kibice”, którzy zmieniają swoje poglądy w zależności od sytuacji.
 
Po homilii i wyznaniu wiary nastąpił śpiew litanii do Wszystkich Świętych, po której Ksiądz Biskup w śpiewie modlitwy poświęcenia zanosił prośbę do Boga, aby On sam uświęcił i przyjął na własność nowy ołtarz. Następnie Ksiądz Biskup namaścił ołtarz krzyżmem świętym, oddając go na wyłączność kultu Bożego. Ostatnim punktem konsekracji było spalenie kadzidła na nowo poświęconym ołtarzu oraz okadzenie wiernych.
 
W dalszej części ołtarz został okryty obrusem i udekorowany kwiatami, a ks. proboszcz zapalił ustawione na nim świece.
 
Sprawowana Eucharystia była wielkim dziękczynieniem Bogu za Jego obecność pośród ludzi.
 
Po Komunii św. słowa wdzięczności wobec Pasterza Diecezji wypowiedzieli młodzi parafianie oraz ksiądz proboszcz, który podziękował także władzom samorządowym oraz wszystkim zaangażowanym w wybudowanie ołtarza oraz remont świątyni. Wyraził też radość, że na nowym ołtarzu będzie uobecniana śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
 
Nawiązując do tych słów bp Mering powiedział, że ołtarz przypomina kamień na którym złożono martwe ciało Zbawiciela, a namaszczenie ołtarza podczas jego poświęcenia - jednoznacznie kojarzy się z namaszczeniem umęczonego Ciała Pana.
 
Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup wręczył ks. kanonikowi Bogusławowi Wiszowatemu dekret poświęcenia ołtarza.