Ks. bp Mering odznaczony Komandorią "Missio Reconciliationis"


12 października 2020 r., ks. AT

Ks. bp Mering odznaczony Komandorią "Missio Reconciliationis"

Biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering został odznaczony Komandorią Missio Reconciliationis z Gwiazdą, nadawaną przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego „Misja Pojednania”.
 
W uzasadnieniu Kapituła Odznaczenia podkreśliła działalność Księdza Biskupa dla dobra publicznego, dobrosąsiedzkich stosunków i pokoju.
 
Historia odznaczenia ma swój początek w zorganizowanym w 1993 r. przez „Rodzinę Westerplatczyków-Hubalczyków” spotkaniu i pojednaniu obrońców Westerplatte i marynarzy z pancernika „Schleswig-Holstein”. Pierwotnie medal ten nadawany był jako symbol pojednania między walczącymi we wrześniu 1939 obrońcami Westerplatte i niemieckimi żołnierzami. Obecnie Komandoria nadawana jest – w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – osobom zasłużonym dla dzieła pojednania, działającym na rzecz porozumienia między narodami, przedstawicielami różnych kultur i środowisk.
 
W gronie odznaczonych Komandorią znajdują się m.in.: Jan Paweł II, Benedykt XVI, kard. Zenon Grocholewski, bp Bronisław Dembowski, abp Miron (Chodakowski, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego 1998-2010), Michael Schudrich (od 2004 naczelny rabin Polski) oraz Szewach Weiss (w latach 2001-2003 ambasador Izraela w Polsce).