Ks. bp W. Mering oglądał postępy prac remontowo-budowlanych w „Małym Długoszu”


5 czerwca 2020 r., tekst: ks. Jakcek Kędzierski; foto: Krzysztof Jabłoński

Ks. bp W. Mering oglądał postępy prac remontowo-budowlanych w „Małym Długoszu”

W dniu 5 czerwca br. miało miejsce szczególne spotkanie w gmachu Publicznej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” przy ul. Wojska Polskiego 2a we Włocławku. Na zaproszenie piszącego te słowa, Dyrektora ZSK im. ks. Jana Długosza, ks. bp Wiesław Mering przybył do „Małego Długosza”, aby zapoznać się z postępem prowadzonych tak poważnych prac remontowo-budowlanych.
 
W niecodziennym wydarzeniu Biskupowi Diecezjalnemu towarzyszyli:  ks. prał. Lesław Witczak, wikariusz biskupi ds. ekonomicznych, ks. kan. Andrzej Tomalak, sekretarz Biskupa Włocławskiego oraz ksiądz kapelan Mateusz Surgot.  
 
Podczas wizyty ks. prał. Jacek Kędzierski wraz z ks. Sebastianem Tomczakiem,  wicedyrektorem ZSK, przedstawili Księdzu Biskupowi najważniejsze kwestie dotyczące adaptacji części budynku użytkowanego do niedawna przez jedne z banków - na potrzeby szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego wchodzących w skład Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza.
 
Warto dodać, że z uwagi na wartość historyczną i walory architektoniczne teren jest objęty ochroną konserwatorską. Układ budynku, ze względu na przepisy pożarowe oraz wydzielenie pomieszczeń na potrzeby poprzedniego użytkownika, jest skomplikowany.  Przybliżając najważniejsze decyzje dotyczące remontu gmachu szkoły warto wspomnieć, że planowana przebudowa czyni układ komunikacji bardziej czytelny i dodatkowo daje możliwości wydzielenia nowych pomieszczeń na parterze oraz w podpiwniczeniu. W wyniku przejęcia pomieszczeń po banku powstaną na parterze 4 nowe sale lekcyjne, zaplecze biurowe z gabinetem dyrektora oraz  sekretariatem, pokój nauczycielski, toalety, pomieszczenia socjalne dla kadry oraz obszerna świetlica. Do budynku szkolnego będzie można wejść głównym wejściem, od ul. Wojska Polskiego. W podpiwniczeniu zostanie wydzielona szatnia z dwoma wejściami, jadalnia z zapleczem kuchenno-magazynowym, toalety, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie serwerowni. Pomieszczenia przedszkolne pozostaną na pierwszej kondygnacji z niezależnym wejściem od strony zaplecza.
 
Przebudowa budynku została zaplanowana w taki sposób, aby w przyszłości była możliwa rozbudowa szkoły. Istnieje bowiem potrzeba budowy kolejnych sal lekcyjnych i sali gimnastycznej. W wyniku przebudowy udało się także wygospodarować miejsce dla montażu platformy dla dzieci z niepełnosprawnością umożliwiającej dostęp do wszystkich kondygnacji.
 
Ks. bp Wiesław Mering wyraził radość i wdzięczność za podjęty trud kapitalnego remontu gmachu Piusa X.
 
Historia budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego sięga roku 1932, kiedy to nazywany potocznie „Gmach Piusa X”, oddano do użytku jako siedzibę Niższego Seminarium Duchownego czyli Prywatnego Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcącego im. Piusa X, które zostało powołane do życia w 1908 r. przez bp. Stanisława Zdzitowieckiego. Początkowo mieściło się ono w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w pomieszczeniach nad refektarzem. Warunki lokalowe i zwiększająca się z każdym rokiem liczba uczniów niejako wymusiła zorganizowanie innego lokum. W ten sposób niższe seminarium od 1932 r. dysponowało własnym, pięknym pięciokondygnacyjnym gmachem, w którym mieściła się szkoła, sala gimnastyczna, teatralna, kaplica, internat, kuchnia i mieszkania moderatorów.
 
Po zajęciu Włocławka przez hitlerowskiego okupanta gmach poddano licznym  przeróbkom i przebudowom, i zamieniono go na biura urzędu miejskiego. Po zakończeniu działań wojennych budynek został przejęty przez władze komunistyczne i stał się siedzibą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.
 
Taki stan trwał do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy gmach wrócił do prawowitego właściciela – diecezji włocławskiej. Od 1991 roku budynek zamieszkiwali alumni roczników filozoficznych Wyższego Seminarium Duchownego. Od 1996 r. budynek stał się siedzibą Studium Teologii afiliowanym do Papieskiego Wydziału Teologii w Warszawie i był nią do roku 2013, kiedy to rozpoczęła tu funkcjonowanie Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza.
 
W tym czasie gmach gościł także w swoich progach Katolickie Centrum Służby Rodzinie im. św. Gianny Beretty Molli, którego pomieszczenia następnie zostały przekształcone na sale przedszkolne powołanego do życia, w dniu 1 września 2016 r. Katolickiego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem”.
 
Siedzibę miał tu także Bank Pekao S.A. i to właśnie decyzja Pasterza Diecezji o rozwiązaniu umowy najmu z dniem 31 grudnia 2019 r., spowodowała początek nowych zmian, którym w dniu dzisiejszym przyglądał się z wielkim zatroskaniem Ksiądz Biskup.