Kwartalnik „Idźmy do Józefa” (propozycja)


3 lutego 2021 r.

Kwartalnik „Idźmy do Józefa” (propozycja)

W Roku św. Józefa powstało nowe, ogólnopolskie czasopismo poświęcone Świętemu Patronowi „Idźmy do Józefa”. Kwartalnik ten jest wydawany pod patronatem Sióstr Bernardynek, opiekunek Sanktuarium Św. Józefa w Krakowie, przez Wydawnictwo Tolle Lege. Redaktorem naczelnym czasopisma jest Grzegorz Sokołowski.
 
W każdym numerze „Idźmy do Józefa” znajdziemy teksty poświęcone św. Józefowi – artykuły, kazania, rozważania, modlitwy, sakramentalia, miejsca związane ze św. Józefem, recenzje książek, wywiady, świadectwa otrzymanych łask. Zamieszczone są także teksty poświęcone Matce Boże, teksty służące propagowaniu nabożeństwa do Dzieciątka Jezus, bieżące informacje z miejsc kultu, artykuły z szeroko pojętej tematyki duchowości katolickiej.
 
Kwartalnik można zaprenumerować dla osób indywidualnych oraz dla parafii, wspólnot czy grup modlitewnych. Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie klasztoru benedyktynek: bernardynki.com/idzmy-do-jozefa-kwartalnik-katolicki/