Licheń: rekolekcje dla rodzin Odnowy w Duchu Świętym


12 stycznia 2020 r.

Licheń: rekolekcje dla rodzin Odnowy w Duchu Świętym

Około 90 par, przede wszystkim małżeństw, choć nie tylko, spotkało się 11 stycznia w ramach dnia skupienia dla małżonków zorganizowanego przez diakonię „Odnowa Rodzinom” katolickiej Odnowy w Duchu Świętym diecezji włocławskiej. Tematem spotkania, jakie odbyło się w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu, był „Dialog w małżeństwie”. Rekolekcje wpisywały się w wezwanie Ojca Świętego Franciszka z adhortacji apostolskiej „Amoris Laetitia”, która m.in. w punkcie 136 stwierdza: „Dialog jest sposobem uprzywilejowanym i niezbędnym, by żyć, rozwijać i wyrażać miłość w małżeństwie (…) zawsze należy rozwijać pewne postawy, które są wyrazem miłości i umożliwiają autentyczny dialog.”
 
Spotkanie prowadzili Joanna i Norbert Dawidczykowie (dawidczykowie.pl), małżonkowie związani z Katolicką Odnową w Duchu Świętym od 20 lat oraz autorzy podręczników dla małżeństw. Swoje siły, na co dzień angażują w działanie powołanej w 2016 roku przez Krajową Radę Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce - diakonii „Odnowa Rodzinom”, której celem jest posługa na rzecz małżeństw i rodzin na terenie całej Polski.
 
Na sobotnich warsztatach uczestnicy podejmowali pracę nas sobą i własnym małżeństwem w sferze duchowej i psychologicznej. Wszystko zaczęło się o godz. 9.30 wspólną modlitwą i powitaniem przybyłych. W ramach sesji przedpołudniowej skupiano się nad tematem „Dlaczego ze sobą rozmawiać?”, w tym m.in. motywacjami, jakimi często kierujemy się w rozmowach małżeńskich lub przy ich unikaniu. Druga część cyklu pod hasłem „Jak słuchać, aby usłyszeć współmałżonka?” dotyczyła przede wszystkim praktyki dobrej komunikacji, a w części trzeciej, poobiedniej położono szczególny nacisk na zagadnienie „Jak mówić, aby mniej ranić współmałżonka?”. Zaznaczyć należy, że rekolekcje miały przede wszystkim charakter warsztatowy, a na zakończenie poszczególnych części każda para miała okazję do praktycznego zastosowania posłyszanych wskazań w rozmowie na zadany, istotny z punktu widzenia małżeństwa temat. Po konferencjach uczestnicy mieli czas na modlitwę osobistą Słowem Bożym w kontekście przeżytego dnia, a następnie wzięli udział w uroczystej Eucharystii w Bazylice, podczas której Słowo do zebranych skierował również koordynator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym ks. Krzysztof Antczak. Dzieciom na cały czas spotkania z wyłączeniem Mszy Św. zapewniono opiekę i zorganizowano atrakcyjnie czas. Około godz. 18 wszyscy uczestnicy umocnieni przeżytym dniem i ubogaceni uzyskaną wiedzą oraz owocami własnej refleksji rozjechali się do domów.
 
Kolejny diecezjalny dzień skupienia dla małżonków odbędzie 26 września, prawdopodobnie także w Sanktuarium w Licheniu. Już teraz zachęcamy pary chcące poświęcić ten czas Bogu, aby przemieniał ich małżeństwo, do zarezerwowanie sobie tego terminu.
 
Katolicka Odnowa w Duchu Świętym diecezji włocławskiej
fb.com/odnowawloclawek