Licheń: rekolekcje doradców życia rodzinnego diecezji włocławskiej


19 czerwca 2022 r., tekst i foto: JZ

Licheń: rekolekcje doradców życia rodzinnego diecezji włocławskiej

Czterdziestopięcioosobowa grupa doradców życia rodzinnego z terenu diecezji włocławskiej, w dniach 17-19 czerwca, uczestniczyła w rekolekcjach w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
 
Głównym tematem rekolekcji było przeżywanie rzeczywistości kryzysu. – Rozmawialiśmy o tym, jak na niego pozytywnie odpowiadać, by nas nie niszczył. Mówiliśmy o kryzysie w świecie ducha, wartości, zarówno od strony psychologicznej, duchowej i socjologicznej, a także o zagrożeniach duchowych, kwestii depresyjnej – wyjaśnił ks. Paweł Pokora, prowadzący rekolekcje. – Najczęściej patrzy się na kryzys negatywnie, a od strony duchowej on jest zaproszeniem do wzrostu, nowego otwarcia, do rozwoju, bycia człowiekiem bardziej związanym z Bogiem przez trudne doświadczenia – dodaje kapłan, podkreślają, że rekolekcje mają formułę interaktywną. Znalazł się w nich czas na dialog, pytania, modlitwę.
 
Spotkanie odbyło się po przerwie związanej z pandemią. – Bardzo chcieliśmy się spotkać, cieszymy się, że nas tutaj łączy Duch Święty. Doradcy bardzo podkreślają, że to daje im siłę do dalszej pracy w poradnictwie rodzinnym – opowiada Małgorzata Bojarska, diecezjalny doradca życia rodzinnego.
 
– Podczas pierwszego wieczoru wszyscy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, przeżycia czasu pandemii, funkcjonowania w rodzinie, w poradnictwie rodzinnym – tym, jak pracowaliśmy z parami, narzeczonymi w czasie pandemii. To był bardzo ciekawy wieczór - opowiada Renata Pluskota, uczestniczka rekolekcji, doradca życia rodzinnego. – Po bardzo bogatym dzieleniu się uczestników, okazało się, że ten czas był bardzo trudny. Dzięki księdzu rekolekcjoniście zobaczyliśmy, że jest to swego rodzaju światowy kryzys społeczny, który niekoniecznie musi być czasem nierozwojowym. Bardzo umacniające, jest to że jest to czas nadziei, rozwoju ku doświadczeniu Boga żywego i relacji z drugim człowiekiem. Izolacja pokazała, jak ważne jest budowanie relacji z drugim, jak ważna jest bliskość – podkreśliła.