Licheńskie rekolekcje katechetów


27 czerwca 2019 r., foto: Emil Piekarczyk, Sandra Borowska

Licheńskie rekolekcje katechetów

W dniach 23-26 czerwca, 150 katechetów diecezji włocławskiej, przeżywało w Licheniu rekolekcje zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, Duchowym przewodnikiem, był ks. Łukasz Piórkowski z Krakowa, znany z programu katolickiego dla dzieci „Ziarno”. Przewodnim tematem przeżywanych rekolekcji były „Ewangeliczne wskazania, jak być osobą dobrego wpływu?”
 
Każdego dnia otwierając księgę Bożego słowa w czasie Jutrzni, Eucharystii czy konferencji, rekolektanci, raz jeszcze mogli odnowić w sobie to, co do wzbudzania wiary jest podstawowe i niezbędne. Rekolekcyjne rozmyślania oparte zostały na pogłębieniu w sobie wartości cnót boskich: wiary, nadziei i miłości a także na znaczeniu mocy Ducha Świętego, bez pomocy którego, człowiek nie jest wstanie iść w dobrym kierunku.
 
Pierwsze kroki rekolekcyjnych rozmyślań skierowały uczestników do tego, by odpowiedzieć sobie na pytania: Czym jest wiara? Czy jest życiem, w którym odnajduje pełny sens na co dzień, a przede wszystkim w katechetycznym posługiwaniu? Wiara, która nie zatrzymuje się na tym co posiada człowiek, a nastawia się na rozwój i sięga po więcej. Człowiek sam sobie jest okrętem, żeglarzem i sterem - jaki zatem obrać kierunek , kurs na to, co w życiu najważniejsze? Jakie są w nas poziomy świadomości, z których interpretujemy rzeczywistość. Katecheta, jako człowiek dobrego wpływu, pewny siebie - opiera swe życie na faktach, nie na plotce, wtedy ma dobry kontakt z rzeczywistością.
 
Kolejnym krokiem rozmyślania stała się cnota nadziei - jako życie pełne zaangażowania. Nadzieja, która nie jest czekaniem na coś, co zrobi się samemu, lecz jako gotowość przyjęcia - uczestniczenia w tym co się dzieje, zgodnie z Ewangelią - być osobą zdolną przyjąć wezwania.
 
Miłość - życie pełne wartości - kolejny krok rekolekcyjnego rozmyślania, a w gruncie rzeczy pierwszy i najważniejszy, będący główny motywem ludzkiego, katechetycznego działania, realizowania swojego powołania zgodnie z Bożym zamysłem. Katechizować, to służyć, dać więcej miłości - nie potępiać, czyli przyjąć postawę Chrystusa, który stał się sługą dla nas wszystkich. Wszystkie te wartości mają prowadzić do świadomej komunikacji z tymi, których Bóg stawia na drogach naszego życia zawodowego, czy rodzinnego.
 
Czas rekolekcji, był nie tyle inwentarzem ludzkich win, ale pełen Bożej łaski  pozwolił uczestnikom odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania: Czy jestem w relacji z Duchem Świętem w sposobie mówienia, myślenia i działania? Czy rzeczywiście jestem człowiekiem dobrego wpływu?
 
Duchowy przewodnik, sam będąc dobrym narzędziem w ręku Pana, pełnym Bożej łaski i mocy Ducha Świętego, w sposób niezwykle dostępny, poruszał serca każdego katechety, pracującego długie lata, czy też będącego na progu swego katechetycznego posługiwania. To, co mówił było świadectwem wiary, motywowało do refleksji oraz pogłębiało relacje we wspólnocie katechetów.
 

ks. Marcin Idzikowski
ks. Jacek Buta