Lubień Kujawski. Poświęcenie tablicy ku czci ks. bp. Stanisława Czajki


26 listopada 2018 r., Ks. Dariusz Sieczkowski

Lubień Kujawski. Poświęcenie tablicy ku czci ks. bp. Stanisława Czajki

W Niedzielę w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 25 listopada w Lubieniu Kujawskim miało miejsce odsłonięcie i poświecenie tablicy ku czci ks. biskupa Stanisława Czajki, który pochodził z tej parafii, a był biskupem pomocniczym diecezji częstochowskiej w latach 1944-1965. Aktu tego dokonał ks. bp Antoni Długosz, biskup senior diecezji częstochowskiej, gdyż ks. bp Stanisław Czajka był proboszczem w jego rodzinnej parafii św. Zygmunta w Częstochowie. We wstępnie do książki o Biskupie Czajce ks. bp Antoni Długosz napisał: "Pierwsze kroki wtajemniczenia w słowa i czyny Jezusa przeżywam dzięki posłudze mojego proboszcza; bp Czajka przyjmuje moją pierwszą spowiedź. On przewodniczy mojej pierwszokomunijnej Eucharystii, On mnie bierzmuje, On udziela mi święceń subdiakonatu. Jako ministrant podziwiałem Jego ścisłą więź z Matką Boża” –  dlatego chętnie przyjął nasze zaproszenie.
 
Uroczystość rozpoczęła się prelekcją ks. Marka Jelonka – autora monografii: „Mihi vivere Christus” – opisującej życie i działalność biskupa pomocniczego diecezji częstochowskiej. Przy licznym udziale kapłanów, parafian oraz przedstawicieli rodziny ks. Biskupa Czajki uroczystość miała podniosły charakter. Ks. bp Długosz podzielił się świadectwem o wyjątkowym kapłanie zatroskanym o dobro Kościoła i Ojczyzny. Ks. Czajka w latach 1936-44 był Rektorem Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie między innymi zachęcał kleryków do nauki języka rosyjskiego, gdyż będą potrzebni do nawracania Rosji. Sakrę biskupią przyjął 28 października 1944 r. nadaną mu przez papieża Piusa XII. Był jedynym Polakiem mianowanym na biskupa podczas II wojny światowej. Kazania patriotyczne i maryjne ks. bp. Czajki niepokoiły komunistyczne władze i zakazano mu głoszenia ich przed szczytem Jasnej Góry.
 
Mamy wspaniałego człowieka – patriotę, który wyszedł z naszej ziemi i uczy nas, że słowa: BÓG-HONOR-OJCZYZNA,  to nie tylko słowa, ale wartości dla, których warto poświecić swoje życie tam „Gdzie Bóg nas postawi”.